https://www.tafeltennis.nu

Bij geen gehoor niet opgeven. Dat is zeker het motto van onze columnist Lex Bruijn, die de voorzitter van de bond Jan Simons nogmaals in de volgende open brief op niet mis te verstane manier terecht wijst.

"
Beste Jan,

We hebben elkaar al een tijdje niet gesproken en dan heb je ook veel te vertellen. Dit wordt dus een lange brief Jan, ga er maar eens lekker voor zitten. Als erkende control-freak heb je natuurlijk ook mijn laatste column gelezen en weet je dat ik niet positief sta tegenover de op handen zijnde structuurverandering bij de NTTB. Wat je misschien niet weet, maar wel kunt vermoeden, is dat ik niet de enige ben die zorgen heeft Jan! In de week na de publicatie van mijn column liep mijn mailbox helemaal vol met reacties van tal van bezorgde (verenigings- en afdelings-)bestuurders uit alle delen van het land. Daar zaten ook hele interessante verklaringen bij van jouw handelen. Zo schreef iemand dat je inmiddels zo verweven bent met de gemeente, dat je de bond op een gemeente wil laten lijken. Die mailer schreef: ‘Het HB is dan het college van Burgemeester en Wethouders, met Jan natuurlijk als burgemeester. De gemeentesecretaris is dan Achim als directeur Bondsbureau en de gemeenteraad wordt dan gevormd door de Bondsraad (BR). En de burgemeester, lees Jan, is dan tevens voorzitter van zijn gemeenteraad’. In een notitie van het HB stond dat de voorzitter van het HB volgens het BW ook voorzitter is van de BR. Dat is wel een beetje jokkebrokkerij Jan. Jij weet dat het ook anders kan. Maar ik snap je wel, want als voorzitter kun je de vergadering lekker de gewenste kant opsturen, discussies afkappen en kritische vragen negeren. En als jouw BR, want dat kan ik toch wel zeggen Jan, jouw BR, moet lijken op een gemeenteraad, dan mag je wel eens een hartig woordje met ze gaan spreken. Als een gemeenteraad brieven ontvangt van bezorgde ondernemers, verenigingen of inwoners, dan gaan ze op onderzoek uit en stellen kritische vragen aan hun college. Maar wat doet jouw BR? Die vinden een brief van 21 ongeruste verenigingen die een kleine 10% van alle leden vertegenwoordigen ongepast. Er is zelfs een BR-lid die de mailadressen van bestuursleden blokkeert, want meneer wil niet lastig gevallen worden. Nou heb ik al niets op met de BR, dat weet jij natuurlijk al, maar dit handelen van de BR en haar leden is nog erger dan ik had durven vermoeden. Uitermate kortzichtig en arrogant. Wil jij die dames en heren nog eens uitleggen dat zij er voor ons zitten, voor de leden en voor de verenigingen? Ach nee, laat maar ook Jan. Het heeft geen zin. Jij steekt ze allemaal in je zak en je drukt alles er doorheen, wat jij en je secondant ook maar willen. Ik denk dat de Doema kritischer staat t.o.v. Poetin dan de BR t.o.v. jou.

Ergens komt ook naar voren dat in de nieuwe structuur de beschrijving van de functie van bondsraadsleden wordt aangescherpt, zodat je dan betere bondsraadsleden krijgt. Dat is toch een gotspe Jan. Papier maakt geen beterere mensen. De kans dat ik in Leek onder de tram kom is groter dan de kans op betere BR-leden. Het is trouwens ook een brevet van onvermogen van de huidige BR-leden dat ze dit gepikt hebben.

Zeg Jan nog eens wat! Jij hebt die brief uit West ook gehad hè en ook jij bent daar niet zo netjes mee omgegaan, vind ik. Je ging niet in op de inhoud van hun terechte kritiek, maar je hebt de verenigingen uitgenodigd in je ivoren toren in Nieuwegein om alles nog een keertje uit te leggen. Maar Jan, dat is toch raar! Het zijn geen domme kinderen die iets niet snappen, die nog een keertje van de meester willen horen hoe het in elkaar steekt. Nee het zijn slimme mensen die weten waar jij en je maatje op uit zijn, de algehele macht in de bond. Jij bent straks voorzitter van de enige vereniging (ja Jan, de NTTB is toch echt een vereniging) in Nederland waar de leden niets te vertellen hebben. Eén keer per jaar komen jullie langs in de regio voor wat input en advies. En wij weten allemaal waar die input en dat advies belandt hè Jan. Juist in het ronde archief naast je bureau.

Klopt het verder Jan, dat die Jaap Wals die deze ‘nieuwe’ structuur heeft bedacht, de stukken van de Taskforce heeft gelezen en alleen een gesprekje heeft gehad met jou en Achim? Als je er goed over nadenkt is dat ook vreemd, zeg. Geen rondje langs de afdelingen en verenigingen voor een inventarisatie van de knelpunten en ook geen probleemanalyse. Nee, de problemen zijn bekend, schijn jij gezegd te hebben. Nou, dat haal je de koekoek Jan. Ik kan er zo al drie opnoemen Jan: de BR, de directeur en de voorzitter. Wat dacht je daarvan! Ik hoop overigens dat je die Jaap Wals niet voor teveel geld hebt ingehuurd Jan. Hij heeft hetzelfde kunstje gedaan bij de turnbond en hoefde alleen de letters KNGU te vervangen door NTTB en klaar was Jaap. Makkie zeg!

Wat ik mis in alle stukken Jan is een financieel plaatje. 4 of 5 fulltime regiomanagers, dat kost nogal wat. Dan kan jij wel roepen dat het niet de bedoeling is dat de kosten stijgen, maar dan vraag ik me af hoe je dat gaat regelen Jan. Er dreigt met dit plan toch echt een financieel debacle voor onze bond, ben ik bang. Ik kan wel een paar bezuinigingsposten aanwijzen Jan, te beginnen met die onzinnige apps als de Pingpongbaasapp en de Kantinebaasapp die vele duizenden euro’s kosten en geen lid opleveren. Weet je wel Jan dat onder jouw ‘bewind’ het ledenaantal inmiddels is gedaald tot 22.500. Doe daar eens wat aan, in plaats van te verzanden in structuurdiscussies.

Nee Jan, een verstandige voorzitter durft terug te keren op een heilloze weg en gaat terug naar de tekentafel. “Waar is Jan bang voor?” vroeg een van de mailers zich af. Wat is er tegen een College van Toezicht? Een groepje externe deskundigen die meekijkt met het HB en advies uitbrengen aan de ALV waar alle verenigingen in vertegenwoordigd zijn. Tja Jan, geef daar maar eens antwoord op. Waar ben je bang voor?

O ja Jan, je hoeft mij niet uit te nodigen voor een gesprek in je ivoren toren om ook mij nog eens uit te leggen hoe jij het ziet. Ik begrijp dat jij gezellig naar mij toe komt. Op 15 september hebben we een ALV van de afdeling Noord gevolgd door een ‘Regiobijeenkomst Hoofdbestuur en Directie”. Ook wel tekenend trouwens dat beide woorden met een hoofdletter beginnen Jan of zoek ik nu spijkers op laag water? Ik moest ontzettend lachen toen ik punt 8c op de agenda las: Ruimte voor discussie inclusief het stellen van vragen, uiten van zorgen en aangeven van aandachtspunten. Over gotspe gesproken! Alles is al besloten Jan, de BR heeft je plannetje zonder noemenswaardige weerstand met 16 voor en 2 onthoudingen aangenomen. Dan is het toch volstrekte misleiding dat er ook staat ‘informatie vanuit de Bondsraad en het Hoofdbestuur’. Er had moeten staan: Dictaat vanuit het HB en de BR vond alles goed.

Tot slot Jan, als je mijn brief goed gelezen hebt, dan kun je daar wel genoeg vragen, zorgen en aandachtspunten in vinden, denk ik zo. En als je het allemaal niet meer kan volgen, dan wil ik het met alle plezier op 15 september in Roden nog een keertje komen uitleggen. Ik ben erbij Jan, jij ook?

Hartelijke groet,
Lex Bruijn
Voorzitter ttv Talero

"

Deze column is geschreven door columnist Lex Bruijn voor tafeltennis.nu

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)