https://www.tafeltennis.nu

Tafeltennis.nu columnist Lex Bruijn heeft ondertussen een toelichting door het hoofdbestuur van haar fel bekritiseerde herstructureringsplan achter zijn kiezen. Naar aanleiding daarvan schreef hij deze column waarin hij zoals gewoonlijk ook een oplossing aandraagt.

Onlangs werden in de afdeling Noord de plannen van het HB voor herstructurering van de bond toegelicht. Het werd een makkelijke avond voor Jan Simons die, opportunistisch als hij is, het niet meer had over regio’s, maar over kleine clusters van verenigingen die ‘iets’ met elkaar hebben. Ondersteund door een verenigingsconsulent, dus niks geen regiomanager meer zoals in eerdere stukken werd genoemd. In een verder vlakke bijeenkomst was het hoogtepunt voor het afgetreden BR-lid Brink die in een mooi geregisseerd 1-2tje met de voorzitter helemaal leegliep over mijn column met de ‘Open brief aan Jan Simons’. Na zijn therapeutisch momentje dat ik hem van harte gunde kwam de enige kritiek op de HB-plannen van mijn kant, zodat je bijna zou denken dat ik de enige ben die mordicus tegen de nieuwe structuur is.

Maar gelukkig bleek ik niet alleen te staan. Had eerder West al heel veel bezwaren laten horen, ook de regiobijeenkomst in Beverwijk moet voor het HB teleurstellend zijn verlopen. Ik vernam van ingewijden dat al na de vierde of vijfde sheet van de presentatie de avond eindigde in een felle discussie, waardoor de presentatie maar niet verder werd vervolgd. In Noord kwam men niet verder dat de verzuchting ‘Maar hoe moet het dan anders? We kunnen nu al geen afdelingsbestuur op de been brengen. Nou, hoe het anders kan, vertel ik hieronder in het kort.

De 8 afdelingen blijven intact, maar alle administratieve lasten worden uitgevoerd op het Bondsbureau. Op de ALV van de afdeling worden wensen van verenigingen voor ondersteuning geïnventariseerd en opgenomen in een programma dat wordt geschreven door een commissie van 3 personen afkomstig uit de verenigingen. Elke afdeling krijgt ondersteuning van een afdelingsregisseur die belast wordt met de uitvoering van het programma en daarvoor gemiddeld 2 ½ dag per week beschikbaar is. Deze afdelingsregisseur wordt aangestuurd door de afdeling en niet door het Bondsbureau. De commissie van drie overlegt eens per kwartaal met de regisseur over de stand van zaken. Op de jaarlijkse ALV van de afdeling worden natuurlijk o.a. de financiën besproken, maar wordt ook bekeken of het afdelingsplan moet worden bijgesteld.

Uiteraard, en dat zal niemand verbazen, is de BR afgeschaft en hebben we twee keer per jaar een ALV met ruimte voor alle verenigingen. Met meer dan 500 verenigingen kan dat natuurlijk alleen digitaal en in deze tijd is dat ook prima te regelen. Deskundigen hebben mij verzekerd dat het niet al te ingewikkeld is om een app te ontwerpen met uiteraard voor elke vereniging een unieke toegangscode waarmee per vereniging gestemd kan worden. Na het uitbrengen van de stem staat dan onmiddellijk het aantal stemmen geregistreerd waarvoor de vereniging staat gezien het aantal seniorleden. Vragen kunnen ook via die app vooraf worden ingediend en beantwoord, waarbij vraag en reactie door iedereen kan worden gelezen. Het Hoofdbestuur heet voortaan gewoon Bondsbestuur en wordt in hun doen en laten gecontroleerd door een College van Toezicht. Het Bondsbestuur is voortaan verplicht om alle beleidsplannen ter goedkeuring voor te leggen aan de ALV van verenigingen.

Op 9 oktober vindt er weer een informele BR plaats, dus tijd voor actie! Verenigingen in de NTTB, laat je horen, zorg dat de plannen van het HB geen doorgang vinden, neem het heft in eigen handen, zodat jullie als verenigingen eindelijk weer de zeggenschap krijgen die je toekomt.

Deze column is geschreven door Lex Bruijn voor tafeltennis.nu

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)