https://www.tafeltennis.nu

Onze vaste columnist Lex Bruijn presenteert in deze bijdrage zijn plan voor een sterk verbeterde en modernere organisatie van het bestuur van de nttb waarbij o.a. een van belangrijke de onderdelen is dat de verenigingen direct hun invloed kunnen uitoefenen.

Zaterdag 15 juni vindt er weer het halfjaarlijkse praatfestijn plaats, t.w. de bondsraadsvergadering. Tussen de grote hoeveelheid gebruikelijke agendapunten zijn er slechts 2 interessant. Allereerst agendapunt 8 dat de ‘Visie op de toekomst van de landelijke competitie’ betreft. De bijbehorende stukken worden nagezonden, maar een paar dagen voor de bondsraad is er nog niets gepubliceerd. Misschien dat de BR-leden de documentatie persoonlijk hebben ontvangen, omdat de inhoud brisant is, maar waarschijnlijker is nog dat men veel te laat is met het stuk in de hoop dat de bondsraad kritiekloos in zal stemmen met de voorstellen.

Agendapunt 9 is ook boeiend en gaat over de ‘Toekomst van de Bondsraad’. In bijlage 21 valt te lezen dat er een taskforce is opgericht op initiatief van de bondsraadsleden Bob Kelderman en Maurits Gommans. Letterlijk schrijven zij:’ Wij willen hierbij nadrukkelijk integraal kijken naar de hele organisatie. Dus niet apart naar de bondsraad, de afdelingen, het cvv en het HB, maar vooral op welke manier een efficiëntieslag gemaakt zou kunnen worden in de hele organisatie’. Namens het HB heeft Stefan Heijnis ook zitting in de werkgroep alsmede Hans Cloostermans, die het cvv (college van voorzitters) vertegenwoordigt. Igor Heller treedt op als adviseur. Ik voorzie oeverloos vergaderen en een minimale uitkomst, dus ik zal de heren van dienst zijn met onderliggend advies dat hen veel werk zal besparen.

Voor het opzetten van een andere structuur hoeven we niet ver te zoeken. De eveneens in Nieuwegein huizende KNBSB heeft de omslag gemaakt van een structuur met een (ook niet werkende) bondsraad naar een structuur waarbij het verenigingscongres het hoogste orgaan is met een voor- en najaarscongres. Verder is de organisatie op bestuurlijk niveau verdeeld in een sectie Topsport/Talentontwikkeling en een sectie Verenigingssport.

Topsport/Talentontwikkeling gaat dan over de (para-) selecties bij jeugd en senioren, de RTC’s en de landelijke competities. Papendal wordt geschiedenis en talentvolle jeugd traint in over het land goed verspreide RTC’s (i.v.m. subsidie van NOC/NSF moet naar die naam nog even goed gekeken worden), waar elke ochtend van 7 tot 9 getraind kan worden. In de praktijk zullen de meeste scholen hier wel medewerking aan verlenen, ook de niet loot-scholen. Op deze manier wordt er ook veel meer jeugd bereikt dan nu het geval is. Uiteraard horen de ranglijsttoernooien, de NJM, de NK’s en de Masters ook bij deze sectie.

De afdelingen worden afgeschaft en alle verenigingsondersteunende activiteiten worden ondergebracht bij de sectie Verenigingssport. Dat geldt dus ook voor de regionale competities. Verenigingen kunnen wel, net als nu, zelf toernooien organiseren.

Hoewel beide secties hun eigen begroting krijgen, komt er 1 penningmeester die de financiën in de gaten moet houden. Centraal worden ook de commerciële zaken en de communicatie geregeld. Alle taken worden neergelegd bij commissies die een vertegenwoordiger hebben in het sectiebestuur. De besturen van beide secties zorgen voor een meerjarenbeleidsplan met jaarlijks een uitvoeringsplan die beide moeten worden voorgelegd aan het verenigingscongres.

Het bureau van de NTTB maakt dezelfde splitsing door en zorgt voor de administratieve ondersteuning van de beide secties. Boven het bestuur van beide secties staat een Raad van Advies waarvan de leden benoemd worden op basis van hun specifieke deskundigheid op een van de gebieden in de secties. Het geheel kan er dan als volgt uit komen te zien.

Deze column is geschreven voor tafeltennis.nu door Lex Bruijn.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)