https://www.tafeltennis.nu

Het Haagse Basisscholierentoernooi 2016 beleefde afgelopen woensdag (27 januari) weer haar apotheose met de stedelijke finale in sporthal Gaslaan.

Evenals vorige jaren stonden er weer 28 tafels opgesteld, verdeeld over 5 vakken, en speelden er 125 Haagse scholieren, die zich vanuit de 2 voorronden hadden geplaatst, om de titel Haags Kampioen.

Er werd opnieuw gespeeld in 6 categorieen (4 bij de jongens en 2 bij de meisjes), waarbij de meeste inschrijvingen afkomstig waren uit groep 6 en groep 7 (jongens). Uit deze groepen konden zich daarom meer kinderen plaatsen voor de finale: 30 uit beide groepen. Bij de andere groepen lag het aantal finaleplaatsen lager omdat er minder kinderen in de voorronden hadden deelgenomen.

De 2 voorronden vonden plaats op 13 en 20 januari bij de organiserende “Haagse” verenigingen HTTV-070, Pingwins, SETT, VVV en Salamanders. In totaal namen bijna 270 kinderen deel aan de voorronden, een klein deel bleef helaas weg. Het toernooi (voorronden en finale) werd op 3 woensdagmiddagen na schooltijd gehouden en daardoor is de deelname ieder jaar redelijk constant te noemen. De scholen die deelnemen aan het tafeltennistoernooi, dat gezamenlijk door de afdeling West, de 5 Haagse verenigingen en de Gemeente Den Haag wordt georganiseerd, doen nl. (bijna) ieder jaar mee. Dit jaar waren er ook een paar nieuwe scholen bij waardoor het aantal deelnemende scholen licht steeg naar 23..

In de voorronden speelden de kinderen een meerkamp van veelal 5 of 6 deelnemers waar in de meeste poules de nummers 1 en 2 doorgingen naar de finale maar soms ook de nummer 3, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen in een bepaalde categorie. Vanwege het lagere aantal meisjes speelden sommigen mee bij de jongens waarbij de plaatsing voor de finale werd bepaald door hun klassering tov de andere meisjes in de poule.

De verenigingen hadden de organisatie van de voorronden keurig voor elkaar, daarbij uitstekend ondersteund door combinatiefunctionaris Kelly Ratsma. Op de verschillende locaties waren diverse kaderleden van de verenigingen in touw om de kinderen een leuke, sportieve dag te bezorgen. Leuk ook om te zien was dat de kinderen vaak in hun schooltenue uitkwamen waardoor er meer op het spel stond dan alleen de individuele eer. Dit maakte de sfeer en strijd nog leuker.

De Stedelijke finale werd opnieuw gehouden in de Haagse sporthal aan de Gaslaan en bestond eerst uit een voorronde (poules van overwegend van 5 kinderen) gevolgd door een afvalsysteem. Om 13:00 uur werden de deelnemers, (vele) ouders en begeleiders van de scholen eerst “warm” gemaakt met een leuke en leerzame tafeltennisdemonstratie door 2 landelijk spelende spelers van VVV: Nolan Schultz (behorend tot de nationale jeugdselectie) en Rick Bierhuis (met landelijke competitie ervaring). Naast enkele mooie rallies deden beiden nog een paar slagen voor en speelden ze nog wat korte wedstrijdjes tegen enkele deelnemers.

Na deze warming-up spoedden de kinderen zich naar één van de 28 tafels om daar te beginnen aan hun voorronde. In de meeste poules gingen de nummers 1, 2 en 3 door behalve in de groepen 6 en 7, waarin de meeste deelnemers waren. Hier gingen alleen de nummers 1 en 2 door. Het toernooi verliep keurig op tijd, dat moest ook wel want om 17:30 uur moest de zaal alweer leeg zijn ivm de trainingen van een korfbalvereniging.
In ieder vak zorgden weer verschillende kaderleden van de verenigingen voor ondersteuning van de deelnemers, daarbij uitstekend gecoördineerd door zaalleider Frank Lequin en wedstrijdleider Wilko Huiden. Toernooileider Arnoud van Willigen hield zich bezig met het geautomatiseerde toernooischema dat weer uitstekend in elkaar zat. Na het inbrengen van de uitslagen rolde het ene na het andere wedstrijdbriefje uit de computer en kon de volgende ronde wedstrijden weer starten.

Omstreeks 16:30 uur vingen de finales en wedstrijden om de 3e plaats aan. Het waren voor een deel weer dezelfde scholen als vorige jaren die de verschillende prijzen voor zich opeisten. Vooral De La Reyschool liet zich dit jaar gelden met liefst 4 prijzen. Zij wonnen dan ook glansrijk de grote wisselbeker dit jaar. Deze school was een paar geleden ook al eens als 2e geëindigd en mocht toen samen met De Zonnebloemschool naar Zwolle toe. De Zonnebloem werd toen zelfs Nederlands Kampioen in Zwolle. Ook nu deed de Zonnebloem het weer goed met een gedeelde 3e plaats. De 2e plaats was voor de Eben-Haezerschool dat 3x in de prijzen viel.
Zij mogen dus ook naar Zwolle toe dit jaar, tenminste als ze dit jaar wel gebruikmaken van de uitnodiging want eerder bedankte men voor de eer vanwege hun geloofsovertuiging. En anders mag De Zonnebloem weer voor hen in de plaats…

De prijswinnaars waren:

Scholenwisselbeker:
1) De La Reyschool
2) Eben Haezerschool
3) De Zonnebloem / Passchalisschool / De Bras

Groep 5 jongens:
1. Pelle van Berckelaer (Paschalis)
2. Aiden Vetjens (Carolus)
3. Anass Touchassie (De La Rey)

Groep 6 jongens:
1. Sep de Visser (Houtrust)
2. Vincent Blonk (Fontein)
3. Thomas Alvares (De La Rey)

Groep 7 jongens:
1. Andreas Wakum (Eben-Haezer)
2. Luuk de Bruin (De La Rey)
3. Lorenzo Dado (De Bras)

Groep 8 jongens:
1. Ebi Broug (Zonnebloem)
2. Olaf Eek (De Bras)
3. Sem Brinkers (Vlieger)

Groep 5/6 meisjes:
1. Hanna Bouw (Eben-Haezer)
2. Dounia Arbaoui (Krullevaar)
3. Elena Wakum (Eben-Haezer)

Groep 7/8 meisjes:
1. Jannah Woerdings (De La Rey)
2. Rosa Bisschop (De La Rey)
3. Elanor Koc (De La Rey)

Het Haagse Basisscholierentoernooi editie 2016 was weer regelrechte promotie voor de tafeltennissport in Den Haag, het is erg belangrijk dat de sport van onderaf weer wordt opgebouwd. Om op langere termijn succes te boeken en het aantal bij verenigingen spelende Haagse tafeltennissers te vergroten is de toestroom van jeugd erg belangrijk. Daar zijn SETT en HTTV-070 al een aantal jaren goed mee bezig getuige hun vele inspanningen op dit vlak. Beide verenigingen hebben een succesvolle dependance en hebben daardoor het aantal jeugdleden de laatste jaren zien groeien. Ook de effort van de combinatiefunctionaris vanuit de gemeente heeft op veel scholen al tot een grotere populariteit van de sport geleid. Het blijft lastig om kinderen ook naar de verenigingen te trekken door de vele concurrerende sporten maar op de lange duur zal de inzet tot meer resultaten gaan leiden.

Het jaarlijkse basissscholierentoernooi draagt hieraan zeker bij, kinderen raken vaak meer enthousiast als ze wedstrijdjes winnen maar vooral plezier beleven aan het spel. Gezien de nog altijd precaire situatie van het Haagse tafeltennis, ondermeer op het gebied van de huisvesting van enkele verenigingen, zal NTTB West dit toernooi de komende jaren blijven ondersteunen. En blijven werken aan een beter tafeltennisklimaat in de 3e stad van Nederland door de weinige verenigingen die er nog zijn bij te staan op diverse vlakken.

Bron: Vally Karagantcheff

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)