https://www.tafeltennis.nu

Afgelopen zondag hebben schoolteams van de basisscholen "Het Talent" en "De Singel" uit Schiedam een prachtig resultaat geboekt bij de nationale kampioenschappen tafeltennis voor basisscholen in Zwolle door respectievelijk 2e en 3e te worden.

De deelname van deze 2 schoolteams aan deze kampioenschappen, die georganiseerd worden onder de naam "The Batttle", zijn het sluitstuk van een tweejarig project van tafeltennisvereniging Scyedam: "round the table stars".

Vooraf hebben de kinderen geoefend tijdens trainingen en clinics samen met vakleerkrachten en ouders. Steeds meer scholen doen nu mee aan de ondersteuning die ttv. Scyedam biedt. Zij merken dat tafeltennis een leuke sport is die door alle kinderen goed kan worden gespeeld. Zo zijn er altijd binnenactiviteiten die doorgaan. En binnenkort wordt ook gestart met een buitencompetitie. Wil je ook eens een balletje slaan? Kijk dan op de site van ttv. Scyedam: www.ttvscyedam.nl

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)