https://www.tafeltennis.nu

In de afgelopen bondsraadsvergadering is een blauwdruk gepresenteerd van een nieuwe bestuurlijke inrichting van de nttb door de werkgroep die daarvoor door de nttb in juni 2019 is gevormd. Het voorstel vertoont veel overeenkomsten met de structuur die tafeltennis.nu columnist Lex Bruijn propageerde en kan dan ook als veelbelovend worden gekarakteriseerd.

De werkgroep had als doelstellingen voor de veranderde structuur meegekregen:

  • een open en democratische organisatiestructuur, servicegericht en in dienst van de leden/verenigingen
  • een moderne, flexibele, vlakke maar vooral toegankelijke en transparante organisatie
  • een organisatie waar verantwoordelijkheden en taken helder zijn gedefinieerd
  • een organisatie waar éénieder die wil zijn expertise/ideeën kenbaar kan maken, ook in daadwerkelijke uitvoering
  • een slagvaardige organisatie, efficiënt en functioneel

Heel kort samengevat is de kern van de structuur dat de "algemene ledenvergadering van verenigingen" het hoogste orgaan wordt. Dit is toegankelijk voor alle verenigingen, die (ook digitaal) kunnen participeren in advies en besluitvorming. Daaronder is er een college van toezicht voorzien met (semi-)professionele experts.

In de bijlage is het volledige voorstel te lezen (in bijlage 15, vanaf bladzijde 76), dat is opgesteld door de werkgroep (taskforce) die bestaat uit Maurits Gommans, Hans Cloostermans, Bob Kelderman en Stefan Heijnis en die geadviseerd wordt door Igor Heller.

Er zijn opvallend veel overeenkomsten tussen dit voorstel en de structuur die tafeltennis.nu columnist Lex Bruijn in een van zijn columns adviseerde. In Lex's voorstel komt de hoogste macht te liggen bij een verenigingscongres en is er een Raad van Advies.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)