https://www.tafeltennis.nu

In het volgende persbericht van de NTTB worden veranderingen aangekondigd.

Het onder 13 beleid is in het afgelopen half jaar doorontwikkeld middels een interne evaluatie, de structurele reviewgesprekken met NOC*NSF en drie bijeenkomsten van de betrokkenen binnen de technische staf (o.a. ook met de senioren bondscoaches), het Hoofdbestuurslid topsport Jan Simons en Technisch Directeur Achim Sialino. "Als wij blijven doen wat wij altijd hebben gedaan, krijgen wij dat wat wij altijd hebben gehad!" aldus Jan Simons. Dus veranderingen en aanpassingen zijn noodzakelijk om een ander resultaat te kunnen bereiken. Hierbij stond centraal dat wij nog meer naar internationaal niveau willen gaan werken en dat er aanpassingen moeten komen om dit te kunnen bereiken.

De structuur om de talentontwikkeling in de breedte lokaal en regionaal te houden blijft hierbij gehandhaafd. Wij willen ernaar streven om meer initiatieven voor de opstart van nieuwe RTC’s (Regionaal Trainings Centrum) te stimuleren. Om meer maatwerk te kunnen bieden zijn de voorwaarden voor een opstart verminderd. De coördinator van dit traject (jeugdbondscoach Titus Damsma) heeft hiervoor meer ruimte en verantwoordelijkheid gekregen.

Voor de toptalenten binnen het RTC-traject willen wij optimale randvoorwaarden bieden. Dat herinnert sterk aan het beleid dat in het verleden tot successen heeft geleid. Voor deze RTC+ sporters komen uitgebreidere stages, meer en langere internationale uitwisselingen en een regisseur met internationale ervaring die de ontwikkeling stuurt. De koppeling met een ontwikkeltraject voor de in de praktijk betrokken trainer blijft, maar wordt ook geïntensiveerd en naar de behoefte van de betrokken trainer aangepast. Dus ook hier willen wij meer maatwerk aanbieden.

Om snel en flexibel op nieuwe talenten te kunnen reageren blijft instroom op ieder moment mogelijk en is niet aan bepaalde momenten in het seizoen gebonden. Het RTC blijft hierbij het voorportaal voor het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) Papendal. .

Op dit moment zijn de volgende RTC’s actief (Amsterdam met 3 sporters o.l.v. Yana Timina, Gelre 1 met 2 sporters o.l.v. Lars Wildenborg, Gelre 2 met 1 sporter o.l.v. Terry Schaffers, Wessem met 4 sporters o.l.v. Remi Beelen, West met 3 sporters o.l.v. Michel de Boer, ZuidWest met 2 sporters o.l.v. Sun Li Nan en Marlies Somers). Vanuit deze RTC´s zijn tot nu toe zes sporters door Titus Damsma benaderd voor het nieuwe programma dat komend seizoen van start zal gaan.

In de komende weken vinden de instroom- en maatwerkgesprekken plaats. Via onze website kan iedereen de ontwikkelingen van dit traject volgen.

In de bijlage hieronder is de nieuwe versie van het plan volledig in te zien.

Als u meer informatie wilt hebben of vragen heeft kunt u deze stellen aan Titus Damsma.

Jan Simons / Achim Sialino / Titus Damsma.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)