https://www.tafeltennis.nu

In het jaar dat de vereniging 80 jaar bestaat, zijn er 75 zonnepanelen aangeschaft en op het dak van de speelzaal geplaatst, waardoor er op een duurzame manier in de elektriciteitsbehoefte kan gaan worden voorzien.

Al langer werd er binnen de vereniging gesproken om iets te doen aan duurzaamheid. Eén van de opties hiervoor was het plaatsen van zonnepanelen, waardoor eigen elektriciteit opgewekt kan worden. Met een plat dak van de speelzaal van 14 bij 34 meter, is dit een zeer goede optie.

In 2016 zijn de plannen concreet gemaakt, is een constructieberekening in verband met de dakbelasting uitgevoerd en is een leverancier benaderd om een offerte neer te leggen. Ook is er bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een aanvraag ingediend om via de subsidieregeling 'Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS)' voor een bijdrage in de investering in aanmerking te komen. In februari werd bekend dat de subsidie werd verleend, waardoor 30% van de aanschafkosten was gedekt. Hier bovenop kwam nog een extra sponsorbijdrage van Zwettulips. Het resterende deel van deze investering is nog steeds behoorlijk, maar wordt door De Treffers uit eigen middelen betaald. Over een jaar of 6 zal de investering geheel zijn terugverdiend en dan ontstaat er extra ruimte in de begroting.
Al met al zullen de 75 zonnepanelen ongeveer 80% van de benodigde capaciteit op moeten gaan leveren.

Houdt het hier dan op? Nee. Er wordt binnen de vereniging alweer nagedacht over de volgende stap om te verduurzamen; het vervangen van de tl-balken in de speelzaal door LED-verlichting. Dit zal dan ook het volgende plan zijn dat wordt uitgevoerd.

Bron: De Treffers (R)

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)