https://www.tafeltennis.nu

Recentelijk is bij TTV De Salamanders geïnvesteerd in LED-verlichting met 5 lichtsterkte variaties. In combinatie met de al aanwezige 60 zonnepanelen werd op die manier het energieverbruik permanent fors verlaagd. In het volgende artikel van de homepage van de Wateringse vereniging wordt verslag gedaan van de ingebruikname.

De meesten van ons hebben al gespeeld onder de juist in gebruik zijnde zaal-LED verlichting. De lichtsterkte kan op 5 niveaus worden ingesteld, waaronder op 1000 Lux voor TV opnames en op 700 Lux voor het "normale" competitiewerk.De meningen liepen uiteen tussen: even wennen naar geweldig. Feit is dat het verbruik van circa 3000 Watt hiermee wordt terug gebracht naar circa 1000 Watt. Voorts zijn we af van het hinderlijke vervangen (want hoog) van buizen, starters en voorschakel apparaten. De prognose berekening van Philips is met vlag en wimpel ingevuld. Er wordt nog nagedacht over een verfijning door bij plaatsing van enige armaturen op de middenbaan om de lichtsterkte variatie evenrediger verdeeld te krijgen.

Daarmee is tezamen met al enige weken functionerende zonnepanelen een grote stap gezet om onze kosten op termijn te reduceren en is ingespeeld op het door de Overheid gestimuleerde beleid tot algehele beperking van energie afname.

Namens de club, dank je wel Arie voor de project begeleiding en je improvisatie talent. Ook leverancier Elektravon en Gemeente Westland worden bedankt voor het meeveren, toen dat door de voortschrijdend inzicht (van aanvankelijk alleen PV panelen naar de combinatie PV panelen+LED verlichting) de beter passende oplossing bleek. Op de foto de formele ingebruikneming, met op de achtergrond het nieuwe interviewbord met daarop onder andere de naam van hoofdaannemer Elekravon en onderaannemer Wattco.

Bron: Salamanders

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)