https://www.tafeltennis.nu

In Rotterdam-Zuid is sinds het ter ziele gaan van FVT geen club meer. Maar binnenkort waarschijnlijk wel weer als de activiteiten van Frans Copini succes hebben. Hij heeft een plan gemaakt dat breed gesteund wordt en is op zoek naar potentieel kader en uiteraard een speelzaal en leden.

Frans Copini over een nieuwe club in Rotterdam-Zuid met de naam "Tafeltennis op Zuid": "Die ga ik oprichten, maar ik wil en kan het niet alleen. Wie helpt mee? Ik zoek mede-bestuursleden, trainers, sponsors, mensen met relevante multi-etnische netwerken in Rotterdam-Zuid. Mijn netwerk is hier (nog) zwak omdat ik hier net woon".

Lees dit document voor alle info.

De afbeelding is fictief, m.a.w. niet van dhr. Copini.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)