Tafeltennis.nu

Er bereiken ons allerlei vragen over de regels binnen het tafeltennis. Bijzondere situaties bespreken we met de scheidsrechterscommissie.

Er bereiken ons allerlei vragen over de regels binnen het tafeltennis. Bijzondere situaties bespreken we met de scheidsrechterscommissie.

 

Als u ook vragen heeft, kunt u ze sturen naar de redactie.

 

Vraag
Hoeveel nopjes mogen uit een noppenrubber zijn om toch verder te mogen spelen? Is er een grens, bijvoorbeeld bij twee missende nopjes? Bij uitbreiding: wanneer mag een speler van batje veranderen als er sprake is van schade aan de rubbers?

 

Antwoord
Er is geen formele grens hoeveel noppen mogen ontbreken bij een noppenrubber. De referee (hoofdscheidsrechter) heeft de taak hierover een oordeel te vellen. Daarbij zal de referee primair het belang van de tegenstander in ogenschouw nemen: als het voor de hand ligt dat de bal op die plaats "onvoorspelbaar" stuit zal hij het bat afkeuren.

Er zijn twee hoofdoorzaken voor het ontbreken van noppen.

  1. Beschadigingen aan de rand. Als dat slechts geringe beschadigingen zijn is dat toegestaan, ongeacht het aantal ontbrekende noppen.
  2. Midden op het bat. Meestal is dat het gevolg van slijtage. Een referee zal een bat met enkele ontbrekende noppen verspreid over het rubber over het algemeen wel toestaan. Meerdere ontbrekende noppen vlak bij elkaar kunnen invloed hebben op de slag en zal daarom niet worden toegestaan. Het is beter een rubber, met ontbrekende noppen als gevolg van slijtage, te vervangen. Als er eenmaal een nopje is afgebroken, zullen er waarschijnlijk snel meer volgen.

 

Ook bij het wisselen van het bat met een beschadigd rubber (bijvoorbeeld scheurtjes) zal de referee primair het belang van de tegenstander in ogenschouw nemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de plaats van de scheurtjes in de rubber, zijn de scheurtjes er tijdens het spel in gekomen, waren die scheurtjes er al bij het begin en is het tijdens het spelen erger geworden.

Als het vrij grote scheurtjes zijn is het over het algemeen beter een bat te laten wisselen tegen eenzelfde reserve bat.