https://www.tafeltennis.nu

Onder de titel "Inspiratie en verbinding vormen de basis" schreef Paul Frissen, de nieuwe voorzitter van de vereniging van tafeltennis trainers (VVTT), de eerste van een reeks periodieke gastcolumns, die ook als voorwoord verscheen in het vaktijdschrift "Visie" van december 2015.

Inspiratie en verbinding vormen de basis

Het is mooi dat “Progressie vanuit de basis” het thema is van de eerste Visie die tijdens mijn voorzitterschap van de VVTT verschijnt. Als de basis niet goed is, dan heeft het geen zin om verder te bouwen. Ik merk dat als trainer bij mijn eigen vereniging, waar ik reeds lang aan verbonden ben. Van nature ben ik ongeduldig en wil ik snel vooruit. Ik heb in de loop van de tijd echter geleerd dat het belangrijk is om een goed fundament te leggen. Vraag is dan wel waar dat fundament uit bestaat.
Wat voor een vereniging geldt, geldt natuurlijk ook voor individuele spelers. Als de basis niet goed is, dan zal een speler nooit het maximale uit zijn of haar mogelijkheden kunnen halen. Iedere trainer zal dit beamen, maar als je doorvraagt waar die basis uit bestaat dan zal je heel verschillende antwoorden krijgen. Persoonlijk leg ik altijd sterk de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van spelers, andere trainers denken bij het woord basis meteen aan techniek en weer anderen zullen het lerend vermogen van een speler als basis nemen. Veel verschillende inzichten en dat is niet erg, we kunnen op dat vlak alleen maar van elkaar leren. Ik hoop dat de Visie over de basis daaraan bijdraagt.
Zoals gezegd vind ik het mooi dat Visie over de basis gaat. Ook voor de VVTT geldt namelijk dat daaraan gewerkt moet worden. Als nieuwe voorzitter zie ik dit als mijn belangrijkste uitdaging. Opnieuw stelt zich de vraag waar die basis uit bestaat. Het antwoord is niet zo heel erg moeilijk te vinden door je zelf de waaromvraag te stellen. Dat is dan ook wat ik gedaan heb tijdens de afgelopen ALV. Ik heb aan alle aanwezigen de vraag gesteld waarom ze lid zijn van de VVTT. Daarbij kwamen onder andere de volgende antwoorden naar boven:

  • Omdat trainer het leukste vak van de wereld is;
  • Om te leren van anderen;
  • Even weg uit de kleine zaal;
  • Om inspiratie te vinden bij andere trainers
  • Ik zoek verbinding en samenwerking.

Uiteraard krijg je een veelheid aan antwoorden als je zo’n vraag stelt, maar ik haal er toch een gemeenschappelijke noemer uit. Voor mij zijn dat de begrippen inspiratie en verbinding. Deze twee woorden zullen mij leiden als voorzitter van de VVTT en ik hoop dat dat ook geldt voor de leden. Op die manier wil ik komen tot een VVTT waar we allemaal actief zijn en waar we onze passie kunnen delen. En als ik er even over nadenk, dan geldt volgens mij hetzelfde voor het werk als trainer. Als het goed zit met de inspiratie en verbinding, dan zit het volgens mij wel goed met je basis als trainer.

Paul Frissen
Voorzitter VVTT

Meer informatie over de VVTT is te vinden op de homepage van de VVTT.