https://www.tafeltennis.nu

De leden van de Vereniging Van Tafeltennis Trainers (VVTT) hebben op zondag 29 november jl. Paul Frissen gekozen als nieuwe voorzitter.

Hij volgt Luc Janssen op, die 10 jaar voorzitter is geweest. Luc blijft tot aan de eerstvolgende ledenvergadering nog bestuurslid om de overdracht naar Paul zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook werd Thomas Groenevelt gekozen tot bestuurslid, waardoor het bestuur van de VVTT weer uit vijf personen bestaat: Paul Frissen (voorzitter), Martijn Spithoven (secretaris), Bert van Schaik (penningmeester), Thomas Groenevelt en Luc Janssen.

De ledenvergadering werd gehouden tijdens de bijeenkomst over ledenwerving en individuele begeleiding. Paul presenteerde de ideeën van het nieuwe bestuur voor de komende periode. Hij deed dat aan de hand van de volgende vragen: Waarom (bestaat de VVTT)? Wat (doet de VVTT)? Hoe (gaat de VVTT dat doen)?

De belangrijkste ideeën zijn een betere communicatie, verjonging van het ledenbestand en een verdere intensivering van de samenwerking met NLcoach, NTTB, afdelingen en verenigingen.

Vanaf 2016 is ieder lid van de VVTT automatisch lid van NLcoach. Hierdoor kunnen de leden naast de tafeltennisgerichte bijscholingen van de VVTT ook met aanzienlijke ledenkorting deelnemen aan de vele sporttakoverschrijdende bijeenkomsten van NLcoach.

Op vrijdag 17 juni of zaterdag 18 juni zullen NLcoach, de NTTB en de VVTT gezamenlijk het 1e nationale tafeltennistrainerscongres organiseren. Meer informatie over het thema en de sprekers volgt. In de toekomst willen NLcoach en de VVTT nog intensiever samenwerken vanuit de gezamenlijke doelstelling de kennis en vaardigheden van trainers en coaches te vergroten.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)