https://www.tafeltennis.nu

Na het eerder aangekondigde vertrek bij Scyedam van Michel de Boer zal Casper ter Lüün eveneens de Schiedamse club aan het einde van het lopende seizoen verlaten.

Casper werd na de voorjaarscompetitie 2013 vastgelegd ter vervanging van de naar Enjoy&Deploy Taverzo vertrokken Rajko Gommers. Door het vertrek van Michel de Boer en de koerswijziging in het beleid van Scyedam ziet ook Casper onvoldoende uitdaging om voor de Schiedammers te blijven uitkomen.

De vereniging gaat zich in de toekomst in de eerste plaats richten op het opleiden en inzetten van jeugd en minder op de aansluiting bij de top van de vaderlandse eredivisie, waarbij financiële overwegingen ook een rol spelen. Het bestuur beraadt zich nog op de invulling van het eerste herenteam in het seizoen 2014-2015.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)