Tafeltennis.nu

Li Xiao Dong: "In Europa houdt men te weinig rekening met de noodzaak om individueel te differentiëren qua techniekvorming"

De opvatting dat de ideale techniek niet bestaat, begint onder trainers en coaches in allerlei takken van sport steeds meer gemeengoed te worden. We hoeven alleen maar naar de wereldtop in onze eigen sport te kijken om te onderkennen dat de ene motoriekstijl niet per definitie succesvoller is dan de andere. Waar het om gaat is dat je als tafeltennistrainer de individuele dynamiek van het bewegen van jouw pupillen begrijpt en daar qua techniekvorming bij aan weet te sluiten.

 

Kenmerkend in dit opzicht is het referaat dat het hoofd van het Chinese trainersgilde Li Xiao Dong in Zagreb voor de Europese bondscoaches hield. Als één van de belangrijkste oorzaken van het achterblijven van de Westerse tafeltennisprestaties noemde hij dat in Europa te weinig rekening wordt gehouden met de noodzaak om individueel te differentiëren als het om techniekvorming gaat. Daarmee doelde Li Xiao Dong niet op het opleiden binnen verschillende spelsystemen, maar op de noodzaak om al vanaf jonge leeftijd de techniek af te stemmen op de individuele bewegingsdynamiek van de speler of speelster.

Als concreet voorbeeld noemde de Chinese hoofdcoach de tendens dat in Europa een naar voren gespeelde topspin vrijwel standaard met een meer gesloten bat wordt aangeleerd en uitgevoerd. Daarmee onderkennen we onvoldoende dat er spelers zijn die iets anders nodig hebben, bijvoorbeeld wat in China 'brushing' wordt genoemd. Een topspintechniek waarbij de stand van het bat meer gesloten is en de topspin al het ware in de bal wordt 'gepoetst'. Voor de goede orde, hiermee doelt Li dus niet op het verschil tussen een meer naar voren geslagen topspin en een bol gespeelde topspinbal.

Tijdens het op het Nationaal Sportcentrum Papendal en de Erasmus Universiteit Rotterdam georganiseerde Science Congress van de ITTF werd onder andere aangegeven waar de verschillen in motoriek vandaan komen, hoe belangrijk het is ze te respecteren willen we onze sporters de kans geven ook in moeilijkere situaties onbewust bekwaam te handelen en welke oplossingen in techniekvorming adequaat zijn. De werkgroep innovatie van de NTTB heeft het kunnen leveren van individueel maatwerk als één van haar speerpunten benoemd.

Op de Nederlandstalige website van de Action Type Academy staat sinds deze week een artikel over het congres en het belang de interne logica van de sport om te zetten naar de voorkeuren van de individuele sporter. Het artikel wordt gestaafd met de Action Types van diverse toptafeltennissers en de bevindingen dat de Chinese toppers er bij uitstek in slagen in hun acties bij hun voorkeursmotoriek te blijven.

Het geheel wordt in woord en beeld geïllustreerd met een vergelijking tussen Wang Hao, die van nature de beweging van onder naar boven inzet en Ma Long, die dat juist van boven naar beneden doet. Het is een voorbeeld van de talrijke verschillen die Action Type zowel in motorisch als visueel opzicht onderscheidt.

 

Bekijk het artikel en de beide video’s op de website van ActionType