https://www.tafeltennis.nu

De planning is dat vanaf 1 januari 2016 de nieuwe ranglijst officieel wordt en de huidige nationale seniorenranglijst vervangt en gebruikt zal gaan worden voor de loting en plaatsing op nationale seniorentoernooien. Voor de loting en plaatsing bij nationale jeugdtoernooien blijft de jeugdranglijst bepalend.

Sinds 1993 maakt de NTTB ranglijsten voor senioren met behulp van het Duitse Joola Ranglisten System. In die tijd was dit vrijwel het enige systeem waarin de sterkte van spelers werd bepaald aan de hand van individuele resultaten en waarbij het verschil in sterkte tussen spelers in één wedstrijd mede bepalend was voor de te behalen (of te verliezen) ranglijstpunten. Het was toen voor de Nederlandse top het meest bruikbare systeem, ook omdat het met relatief weinig uitslagen al een redelijk goede ranglijst produceerde. Goed wil zeggen een ranglijst die een redelijk betrouwbaar beeld van de sterkteverhoudingen gaf en bruikbaar was voor het maken van plaatsingslijsten voor toernooien.
De nationale seniorenranglijst wordt momenteel viermaal per jaar gepubliceerd. De ranglijst wordt gebruikt bij het maken van plaatsingslijsten voor de Nederlandse kampioenschappen A, -B en -C, de Masters, de Nationale Seniorenmeerkampen -B en -C en de nationale Beker. Tot 2013 was de ranglijst ook bepalend voor de sterktevolgorde van eredivisieteams. Na het afschaffen van de verplichte opstelling in de eredivisies in 2013 is de ranglijst hiervoor niet meer nodig.

Het Joola systeem heeft echter een aantal beperkingen:

De registratie is tijdrovend, omdat alle resultaten van individuele wedstrijden handmatig geregistreerd moeten worden. Op dit moment worden alleen de resultaten uit de landelijke competities, de NK's A, B en C, de Masters, de NSM-B en -C en de Beker meegenomen.
De ranglijsten voor dames en heren zijn volledig gescheiden. Hierdoor is het bv. niet mogelijk resultaten van dames die in een heren- of gemengde competitie spelen mee te tellen.
Op de ranglijst tellen alleen resultaten mee die in de 12 maanden voorafgaand aan de publicatiedatum zijn behaald. Wie 12 maanden geen resultaten haalt in de genoemde evenementen heeft geen notering op de ranglijst.
Voor een betrouwbaar puntentotaal zijn minimaal 15 individuele resultaten nodig. Met nationale toernooien alleen is dat aantal voor veel spelers moeilijk te halen. Dat geldt vooral voor spelers die niet in de Nederlandse landelijke competitie spelen en daarnaast voor dames die niet in de landelijke damescompetitie uitkomen.
Bij elke ranglijst komen er niet alleen nieuwe resultaten bij, maar vervallen ook resultaten. De vervallen resultaten hebben evenveel invloed als de nieuwe resultaten, maar worden meestal vergeten. Daarom is het vaak lastig uit te leggen wat er op de ranglijst gebeurt.

Daarom is de afgelopen jaren gezocht naar een ander systeem voor de nationale seniorenranglijsten.
Het nieuwe ranglijstsysteem werkt volgens het principe van de World Rankings van de ITTF (een Elo systeem gebruikt veel bij de andere sporten). Ook in dit systeem tellen alle individuele resultaten mee en wordt de puntentoekenning per wedstrijd bepaald door het verschil in punten tussen de beide spelers in een wedstrijd.

Ten opzichte van het Joola systeem heeft de NTTB-Elo echter voordelen:

Het puntentotaal wordt niet over een bepaalde tijdsperiode berekend. Dat betekent dat er alleen verandering is door nieuwe resultaten. De ontwikkelingen zijn daarmee beter te begrijpen.
Er zijn minder resultaten nodig voor een goede notering. Bij 2 winst- en 2 verliespartijen is al een vrij goede ranking te maken, bij 5 winst- en 5 verliespartijen is de ranking geheel betrouwbaar.
Wie niet speelt, kan, anders dan in het Joola systeem, nooit omhoog gaan. Doordat er "inflatie" in het systeem is opgenomen (winst tegen een speler levert meer punten op dan verlies kost), zijn actieve spelers zelfs in het voordeel.
De ranglijst verenigt dames, heren, jongens en meisjes. Alle in Nederland behaalde resultaten kunnen worden meegenomen en de puntentotalen zijn onderling vergelijkbaar. Het maakt dus niet uit in welke competitie of welk toernooi iemand speelt, alles kan meetellen. Alleen buitenlandse competities kunnen niet worden verwerkt.
De verwerking van uitslagen gaat grotendeels automatisch, waardoor er veel meer informatie kan worden opgenomen. Waar in het Joola systeem nu ongeveer 600 heren en 400 dames zijn opgenomen zitten in de NTTB-Elo ongeveer 17.000 spelers.
Waar het Joola systeem alleen bruikbaar was voor een aantal landelijke toernooien, is de NTTB-Elo ook bruikbaar voor afdelingen en zelfs binnen verenigingen.


Deze voordelen zijn de reden dat de NTTB het Joola systeem wil vervangen door de NTTB-Elo. Op dit moment is een versie beschikbaar waarin van alle NTTB-leden de volgende resultaten zijn verwerkt:

Bevat nu reeds alle competitieresultaten van NAS in alle klassen sinds voorjaar 2009.
Nationale toernooien (alles van 2013 en 2014 en senioren beperkt van 2009-2012)
Maandelijkse publicatie.
Competitieresultaten via NAS, toernooiresultaten moeten apart aan worden aangeleverd.
Selectie mogelijk: landelijk, afdeling, vereniging voor: iedereen of alleen vrouwen, mannen en jeugd per leeftijd categorie.
Individuele resultaten per wedstrijd met bij/af punten informatie.
Gezamenlijke resultaten per competitie.
Geschiedenis van resultaten tussen twee spelers.
Nog niet: Bonus- of strafpunten.

Er is een uitgebreide beschrijving van het Elo-systeem beschikbaar.

En de Elo-lijsten zijn ook al te raadplegen, uitgesplits naar o.a. alle leeftijdscategorieen.

Bron: NTTB

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)