https://www.tafeltennis.nu

Columnist Lex Bruijn sluit het jaar af met een kritische beschouwing van de door de bondsraad bekrachtigde de facto beëindiging van de medezeggenschap van de verenigingen in de bond. Ook de opheffing van de afdelingen werd geen strobreed in de weg gelegd.

Toen de Bondsraad (BR) op 26 november instemde met de nieuwe structuur van de NTTB is het doek gevallen voor alle inspraak en medezeggenschap die de verenigingen/leden van de NTTB tot nu toe hadden. Het was al niet zo heel veel hoor, maar via de afdelingen en het College van voorzitters werd in elk geval de illusie in stand gehouden, dat de leden in de afdelingen iets te vertellen hadden. Eigenlijk was natuurlijk de BR daarvoor de geëigende instantie, maar die was èn onderbezet èn fungeerde meer als applausmachine voor het Hoofdbestuur (HB).

Na de inspraakdoomsday van 26 november hebben de leden echt helemaal niets meer te vertellen. Geen afdelingen meer met zeggenschap (in elk geval over hun eigen afdeling), maar 24 kieskringen die elk een vertegenwoordiger kiezen voor in de BR. Overigens stelt een kieskring verder niets voor. Het was al moeilijk om 16 mensen bereid te vinden om zitting te nemen in de BR, laat staan straks 24. En van de inspraak via die ‘gekozen’ BR-leden hoeven de verenigingen helemaal niets te verwachten. Want bij ‘Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden’ van een nieuw BR-lid lezen we dit: “is in staat tot samenwerking met andere bondsraadsleden en het bondsbestuur en durft zo nodig onafhankelijk van een achterban te opereren”.

Hup, daar gaat onze inspraak, lekker onafhankelijk van de achterban opereren en dus aan het handje van Achim Sialino. Want duidelijk is inmiddels wel dat de man die geen succes boekte als bondscoach, noch als technisch directeur en daarvoor beloond werd met een contract voor het leven als directeur van het Bondsbureau het na 1 januari helemaal gaat maken als de grote man binnen de NTTB. Als directeur van het Bondsbureau stuurt hij ook de (nog te werven) accountmanagers aan en voert hij het beleid uit dat door het HB is vastgesteld (maar algemeen bekend is dat hij zelf ook het beleid ontwerpt).

Daarnaast ontstaat een werkorganisatie die wordt gevormd door de competitiecommissie en het Bondsbureau. Voorstelbaar is dat de directeur ook hier een grote stem in het kapittel zal hebben. De man die alles verbergt onder een lading mooie woorden en die in het nieuwe hoofd Talentontwikkeling en Topsport vast een verwante ziel herkent, want ook nooit successen geboekt en regelmatig verkeerde selectiekeuzes gemaakt.

Opvallend is trouwens wel dat het kennelijk wel mogelijk is om per regio digitale ledenraadplegingen te gaan houden, maar dat een digitaal besluitvormend congres voor verenigingen buiten de digitale mogelijkheden viel. Jammer, want dat had ons een hoop BR-onzin en namaakinspraak gescheeld.

Om niet helemaal negatief te eindigen is er toch nog een lichtpuntje te ontdekken, nl. het stijgende ledenaantal. Al ben ik bang dat het vnl. gaat om OldStars-leden(fantastisch en zeer welkom hoor) en niet om jeugdleden waar we zo dringend op zitten te wachten gelet op de toekomst van onze geliefde sport.

Ik wens u allen mooie feestdagen en een gezond en sportief 2023 toe.

Deze column is geschreven door columnist Lex Bruijn voor tafeltennis.nu

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)