Tafeltennis.nu

In deze column neemt Lex Bruijn de voortgang onder de loupe van de Taskforce die een voorstel gaat doen voor een betere bestuursvorm van de bond. En geeft hij zijn mening over een beoogde reglementswijziging die een niet-bestaand probleem zou moeten oplossen.

In maart en juni 2019 heb ik in columns opgeroepen tot een democratischer NTTB, waarbij de bondsraad zou worden afgeschaft en de verenigingen het weer voor het zeggen zouden krijgen. Ik heb ook aangegeven dat dit proces niet zo moeilijk hoefde te zijn, want de KNBSB, de buurman aan de Kelvinbaan in Nieuwegein, heeft die opzet al kant en klaar in huis. De geesten waren er rijp voor, dus ik dacht dat dit wel snel geregeld zou kunnen zijn. Ik dacht nog: “Ze zullen toch geen werkgroep in het leven roepen hè!” Want elke werkgroep wil zich bewijzen. Elke werkgroep wil laten zien hoezeer zij hun best doen om er iets van te maken. Als men de beschikking heeft over geld, dan zal een zichzelf respecterende werkgroep ook een adviseur inhuren, alleen al om te laten zien dat ze er serieus werk van maken. Op deze manier doet een beetje werkgroep er minstens een jaar over om met een conceptrapportage te komen. Deze rapportage moet vervolgens natuurlijk eerst aan talloze commissies worden voorgelegd, daarna worden bijgesteld, vervolgens komen de kommaneukers aan de beurt en voor dat je het weet ben je twee jaar verder.

De Taskforce die het HB heeft ingesteld bestaat ongetwijfeld uit capabele mensen, maar ook zij nemen er fors de tijd voor. De meest recente update van de Taskforce spreekt nog van een soort oefening op 14 maart, maar die zal door Corona geen doorgang gevonden hebben. Wel is de Taskforce van mening dat men ‘meer dan stevig doorpakt’ o.a. door het inhuren van Max Herold (managementissues.com). Ongetwijfeld ook zeer capabel, maar waarschijnlijk duur en volstrekt overbodig. Twee gesprekjes met de KNBSB en een bezoekje aan zo’n verenigingscongres waren voldoende geweest om tot een bevredigende structuurwijziging te komen.  Op de BR vergadering van 4 juli a.s. zal de Taskforce verslag uitbrengen, maar dat is (nog) niet op schrift gesteld, in elk geval niet openbaar. Jammer, want dat verhindert betrokken leden om mee te denken, een gemiste kans dus. Voorlopig zal er dus wel weer niks gebeuren en dat terwijl het zo simpel had kunnen zijn.

Op dezelfde BR vergadering van 4 juli a.s. worden ook wat reglementswijzigingen besproken. Zo ligt een voorstel voor om bij de landelijke teams maximaal 6 spelers op de teamlijsten op te nemen. Het argument is dat bij een aantal teams die veel spelers op de teamlijsten hebben staan, het niveauverschil tussen de spelers zeer groot is, waardoor de wedstrijden ten opzichte van elkaar steeds minder evenwichtig zijn. Een belangrijke wijziging die er bij de tandeloze BR ongetwijfeld probleemloos doorheen zal worden gejast. Het doorkruist in elk geval mijn ideaal om, in ons geval, meisjes junioren al vroegtijdig in een of twee wedstrijden kennis te laten maken met het damestafeltennis. In mijn ogen derhalve niet zo’n doordachte en volstrekt overbodige reglementswijziging.

Deze column voor tafeltennis.nu is van de hand van Lex Bruijn.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)