https://www.tafeltennis.nu

Crediteuren stemmen in met betalingsregeling

De Wereldkampioenschappen Tafeltennis 2011 in Rotterdam zijn ruim een jaar na afloop van het evenement ook in financieel opzicht afgerond. De organiserende Stichting Tafeltennisevenementen Nederland (STN) moest in juli 2011 surseance van betaling aanvragen, vanwege tijdelijke liquiditeitsproblemen en een te verwachten nadelig saldo. Inmiddels is er een akkoord bereikt tussen de crediteuren en STN. De Rechtbank in Rotterdam heeft dit akkoord op 12 juni 2012 bekrachtigd.

Het akkoord is tot stand gekomen dankzij de medewerking van de partners bij het evenement en de crediteuren. Bijna alle crediteuren (95%) zijn akkoord gegaan met de betalingsregeling, waardoor dit ook is aanvaard. Op grond van dit akkoord krijgen alle crediteuren 67% van hun nog openstaande vordering. Voordat de surseance werd aangevraagd, hadden de meeste crediteuren al 50% van hun factuur betaald gekregen.

Stichting Tafeltennisevenementen Nederland is opgelucht dat de financiële afwikkeling nu ook is afgerond. Voorzitter Jaap Noordenbos: "Voor de crediteuren is het een hele vervelende situatie dat zij zo lang geduld hebben moeten betrachten en dat we ze niet voor 100% hebben kunnen uitbetalen. Het voorstel dat we aan de crediteuren hebben gedaan, was het maximaal haalbare. Voor de Stichting is het prettig te weten dat bijna alle crediteuren ook met het voorstel hebben ingestemd. Hiervoor zijn we de crediteuren ook erg dankbaar. Een speciaal woord van dank aan de Nederlandse Tafeltennisbond, Rotterdam Topsport en Sportpaleis Ahoy is ook zijn plaats. Als respectievelijk opdrachtgever en partners bij dit evenement zijn zij ook actief betrokken geweest bij deze afhandeling. Mede dankzij hen hebben we een faillissement kunnen voorkomen."

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)