https://www.tafeltennis.nu

De stichting Jonit doneert de komende maanden bijna vierduizend euro aan de Nederlandse tafeltennisbond (NTTB) voor de realisatie van een aantal activiteiten. De supporters van tafeltennistalent willen de komende periode op verschillende manieren geld genereren zodat in 2014 nog meer ondersteuning kan worden gegeven. Daarnaast gaat het stichtingsbestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Enkele maanden geleden maakte Jonit al bekend dat het vijfhonderd euro gaat bijdragen aan de organisatie van de NTTB Jeugd Cup. Het is inmiddels klip en klaar dat het evenement ook in 2014 wordt georganiseerd op het Nationaal Sportcentrum Papendal. Jonit heeft bovendien in de zomer al toegezegd er naar te streven het beleid 'Onder 13' de komende drie jaren te ondersteunen. Zij hebben voor 2014 definitief een bedrag van duizend euro toegezegd.

Door de succesvolle acties en structurele donaties van particulieren en zakelijke begunstigers heeft Jonit ook een financiële ondersteuning van 1.350 euro overgemaakt aan de NTTB, zodat een aantal cadetten aan het einde van dit jaar kunnen deelnemen aan de Portugal Open. In februari kunnen twee talenten mede dankzij Jonit deelnemen aan een internationaal toernooi in Zweden. Jonit is daar 'aandeelhouder' voor een bedrag van duizend euro.

"Natuurlijk zijn we blij dat we dit kunnen toezeggen aan de NTTB. We willen graag de rol vervullen om tafeltennisliefhebbers de mogelijkheid te bieden om via Jonit een steentje bij te dragen aan talentontwikkeling in Nederland", vertelt voorzitter Peter Hanning.

De stichting is ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Aletta Roorda heeft haar taken in verband met tijdsgebrek een paar maanden geleden neergelegd. Omdat haar zoon inmiddels bij de heren uitkomt, is Petra Gommers ook minder aanwezig bij jeugdtoernooien, waar de acties door Jonit worden georganiseerd. Ze blijft wel betrokken bij de stichting. Peter Hanning tenslotte heeft aangekondigd in juli het bestuur van Jonit te willen verlaten in verband met een andere invulling van zijn ambities. Hanning: "We gaan op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die een paar keer per jaar de koppen bij elkaar willen steken en ook zo nu en dan iets willen organiseren."

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)