https://www.tafeltennis.nu

Op 15 juni werden drie nieuwe leden voor het hoofdbestuur van de NTTB aangesteld. Een van hen is ex-international Jonah Kahn, die de functie van hoofdbestuurslid Topsport zal invullen.

Het Hoofdbestuur van de NTTB bestaat uit benoemde leden die samen het beleid bepalen van de NTTB. Het Bondsbureau neemt de de uitvoerende en beleidsvoorbereidende taken op zich, terwijl de Bondsraad de uiteindelijke beslissingen neemt. Een hoofdbestuurslid wordt voor drie jaar benoemd en kan tot twee maal herbenoemd worden, wat een totale zittijd van maximaal negen jaar oplevert.

Jonah Kahn werd pas enkele dagen voor de Bondsraad van 15 juni voorgedragen. Kahn: "Er waren bijzonder weinig kandidaten voor deze zetel. Toen ik aangaf eventueel interesse te hebben is alles heel snel gegaan. Ik werd benaderd en heb enkele gesprekken gehad, waarna mijn kandidaatstelling werd goedgekeurd op de laatste Bondsraad."

De 41-jarige Amsterdammer is geen onbekende in het tafeltenniswereldje. Hij speelt nog steeds op het hoogste niveau bij Smash '70 en kon vorig jaar – na een lange onderbreking op internationaal niveau – zelfs nog deelnemen aan het WK voor Landenteams in Dortmund. Daarnaast is Kahn een speler met een mening. "Je kan niet steeds aan de kant blijven en roepen dat het anders moet. Nu kwam de kans voorbij om zelf aan de knoppen te zitten en ik vond dat ik die kans moest grijpen. Als je dat niet doet verlies je uiteindelijk het recht van spreken, vind ik."

Zijn motivatie voor de taak is duidelijk: "Ik wil vooral het niveau van het mannentafeltennis weer omhoog helpen. We kunnen niet op dezelfde voet verder, want dan krijgen we ook dezelfde resultaten. Er zullen dus dingen moeten veranderen. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat we met eigen spelers weer een rol van betekenis gaan spelen op de grote internationale toernooien."

Naar de vraag hoe hij dat wil bereiken blijft hij bewust vaag. "Ik heb nog geen kans gehad om mijn collega's te ontmoeten. Ik wil eerst mijn visie met hen bespreken voordat ik daar naar buiten toe iets over zeg." Toch kon hij ons al een tipje van de sluier lichten. "Eén ding wil ik wel alvast kwijt: in Nederland ligt het wedstrijdseizoen naar mijn smaak veel te lang stil (april - september), wat heel slecht is voor het algehele niveau. Als er geen wedstrijden zijn, wordt er ook veel minder getraind. Ik vind dan ook dat we het wedstrijdseizoen moeten oprekken. De competitie zou langer moeten duren en er moeten meer toernooien komen. Alleen het NK en de Masters voor de topspelers is echt te weinig."

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)