https://www.tafeltennis.nu

De NTTB heeft Achim Sialino benoemd tot Directeur Tafeltennis. Achim is sinds 1996 actief voor de NTTB. Zo heeft hij in zijn diverse functies, recentelijk als Technisch Directeur van de NTTB, een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlandse tafeltennis.

Na het vertrek van Frank Berteling naar de Basketbalbond is er in het licht van de huidige ontwikkelingen in de (top)sport nagedacht over een juiste invulling van de vacante positie en de meerwaarde die we als NTTB uit de functie willen halen. Voor de Directeur Tafeltennis is hiermee een belangrijke rol weggelegd om de tafeltennisspecifieke onderdelen van de directeursfunctie te bundelen en topsport te verbinden met de verenigingen en het werven en binden van nieuwe tafeltennissers.

Daarom is – in goed overleg met de twee andere samenwerkende sportbonden (SBN en KNAS) – besloten om Marcel Borst als Algemeen Directeur de algemene zaken te laten behartigen en Achim Sialino aan te stellen als Directeur Tafeltennis. De focus van Achim verschuift hierdoor van uitsluitend topsport meer naar wedstrijdsport, sportparticipatie en sportstimulering. Om hiervoor ruimte te maken wordt een deel van het topsporttechnische takenpakket in de nabije toekomst anders ingedeeld.

NTTB voorzitter Ronald Kramer: "Ik ben blij met deze invulling. We behouden onze ervaren krachten met veel kennis van de tafeltennissport. Hiermee hebben we een managementteam dat zorgt voor meer continuïteit en vorm gaat geven aan de verdere kwaliteitsverbetering van het Bondsbureau."

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)