https://www.tafeltennis.nu

Ben Pereboom en Haro Valkenburg leggen functie als hoofdbestuurslid bij NTTB neer

Ben Pereboom en Haro Valkenburg zullen beiden hun functie neerleggen als hoofdbestuurslid van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).

Haro Valkenburg is sinds drie jaar bestuurslid Marketing, Sponsoring en Communicatie. Sinds 1 oktober 2012 is hij in dienst getreden van de Nederlandse Hockeybond (KNHB) en verantwoordelijk voor diezelfde terreinen. Het vervullen van deze functie blijkt niet langer verenigbaar te zijn met het bestuurslidmaatschap van de NTTB.

Ben Pereboom is sinds vier jaar bestuurslid belast met o.a. Breedtesport. Ben heeft te kennen gegeven dat hij wegens bestuurlijke verschillen van inzicht niet langer deel wenst uit te maken van het Hoofdbestuur van de NTTB.

NTTB-Voorzitter Ronald Kramer: "Ik betreur het zeer dat twee waardevolle collega-bestuursleden om weliswaar geheel verschillende redenen afscheid nemen van het Hoofdbestuur. Mede dankzij hun energie, kennis en ervaring heeft de NTTB de afgelopen jaren successen kunnen vieren. Het Hoofdbestuur heeft beide collega’s zeer bedankt voor hun inzet en wil zo snel mogelijk voorzien in hun opvolging."

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)