https://www.tafeltennis.nu

Nog voor de komende zomervakantie zal de Wageningse vereniging kunnen profiteren van de opbrengst van 21 zonnepanelen op het dak van haar accommodatie. Daarnaast zal alle TL-verlichting door LED-verlichting worden vervangen en worden er meer maatregelen voor energiebesparing doorgevoerd.

De algemene ledenvergadering heeft op 16 juni ingestemd met de verduurzamingsplannen die de werkgroep Verduurzaming en het bestuur hebben opgesteld. Al voor de zomervakanties, zo is het plan, wordt gestart met de uitvoering van de plannen.

CO2-voetafdruk
Na uitvoering van de projecten, zal de CO2-voetafdruk van Shot gehalveerd zijn. We verbruiken tot nu toe aan gas, water en elektra per jaar een equivalent van 12.918 kg CO2. Dit wordt teruggebracht tot 6.483 kg CO2. Tegelijkertijd verlagen we de kosten voor energie aanmerkelijk. We betalen nu aan variabele stroomkosten ca. € 2.200 euro. Volgend jaar betalen we geen variabele kosten voor elektriciteit, maar ontvangen we ca. € 350. Door de (voorgenomen) afbouw van de salderingsregeling loopt het voordeel vanaf 2023 wel terug. Gerekend over een looptijd van 22 jaar, zal de verenging meer dan € 40.000 euro minder uitgeven aan energiekosten.
De afbeelding toont aan dat de C02-voetafdruk van Shot halveert en daarnaast de kosten voor energie aanmerkelijk verlaagd worden

LED-verlichting
De TL-verlichting in de speelzaal wordt vervangen door LED-verlichting. Onze zaal is sinds de oplevering van ons pand in 2018 uitgerust met zgn. hoog frequent TL licht. Deze verlichting is al zuiniger dan conventionele TL-verlichting, maar toch kan er met LED-verlichting veel stroom bespaard worden.

Het vervangen van de LED-verlichting levert een besparing van ca. 4.500 kWh uur, wat overigens overeenkomt met ca. € 1.000 stroom inkoop. De investering in deze LED-verlichting worden binnen 5 jaar terugverdiend. Ook de nood-verlichting in de zaal wordt vervangen door LED-lampen.

Zonnepanelen
Op het dak van Shot worden 21 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze installatie wordt gekocht bij het Wageningse bedrijf Masters in Solar. De 21 zonnepanelen zullen naar verwachting ca. 6.900 kWh stroom per jaar opwekken. Dit betekent naast een bijdrage aan verduurzaming dat we als vereniging € 1.500 (2022) tot € 650 (vanaf 2031) besparen. De aflopende besparingen hebben te maken met de voorgenomen ombouw van de subsidie-regeling die geldt voor zonnepanelen. De aanschaf van de zonnepanelen wordt in 7 jaar terugverdiend. Nog voordat we allemaal op vakantie gaan, zullen de zonnepanelen op ons dak liggen.

Nieuw kozijn en dubbel glas in bestuurskamer
Het kozijn in de bestuurskamer wordt vervangen, zodat er dubbel glas in geplaatst kan worden. Op dit moment worden daar offertes voor opgevraagd. Vanwege de torenhoge houtprijzen wordt gekeken naar zowel een houten kozijn als een kunststof kozijn.

Aantal kleinere ingrepen
Los van bovengenoemde projecten, wordt ook een aantal kleinere aanpassingen gedaan om het verbruik van energie te verlagen. Zo worden o.a. bewegingscensoren in de kleedkamers geplaatst en zal in overleg met de onderhoudsfirma van onze CV-installatie op zoek gegaan worden naar een zo optimaal mogelijke instelling van onze CV-installatie.

Werkgroep Verduurzaming
De voorstellen, waarvoor de leden dus reeds goedkeuring hebben gegeven, zijn door het bestuur opgesteld in samenwerking met de verduurzamingscommissie. Deze commissie stond onder leiding van Erik Simons en bestond daarnaast uit John Peters, Aad Termorshuizen, Sytse Koopmans en Frans Lambi.

Bij de voorbereiding van de voorstellen hebben we advies gekregen van adviesbureau Sportief Opgewekt. De kosten voor deze advieswerkzaamheden heeft het NOC/NSF voor haar rekening genomen in het kader van afspraken die NOC/NSF heeft gemaakt in het kader van het nationale klimaatakkoord.

Bron: Shot (Wageningen).

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)