https://www.tafeltennis.nu

De afgelopen 4 jaar heeft de Wateringse vereniging De Salamanders geïnvesteerd in diverse grote verbeteringen aan haar accommodatie. Daardoor wordt er zelf elektrische energie opgewekt, op de energierekening bespaard en werd een ventilatiesysteem in gebruik genomen dat voldoet aan de NOC/NSF norm. Voorzitter Klaas Dijkstra omschrijft in dit artikel de verbeteringen en vat de ervaringen kort samen.

In 2017 hebben ttv. De Salamanders, na ledenraadpleging, de knoop doorgehakt en gekozen voor zonnepanelen. Het aanvankelijke uitgangspunt was elektrische neutraliteit (hoera: verlengde salderingsregel = verrekening verschil opgewekte/verbruikte energie), maar daar bleek een praktisch bezwaar aan te kleven. De totale stroomproductie van de aangeboden PV-panelen bleek hoger dan onze 3x25 Ampère stroomaansluiting toeliet. De extra kosten van een eenmalige aanpassing daarvan, alsmede verhoging van het “vastrecht” zou de terugverdientijd onnodig verlengen. Door het aantal terug te brengen tot 60 stuks volstond de bestaande stroomaansluiting. Het vrijgemaakte budget opende toen de mogelijkheid om de bestaande en storingsgevoelige TL-verlichting (knipperen, kapotte voorschakelapparaten, starters, buizen) te vervangen door LED-armaturen. Daarmee is het stroomverbruik drastisch afgenomen.

De uitkomst van lichtberekeningen gaf als uitkomst 3 lichtbanen over de langsrichting van de speelzaal om tot de tenminste gewenste 500 Lux op tafelhoogte uit te komen. In afwijking van het NTTB advies (3000 K) is gekozen voor een iets meer heldere kleur: 4000 K. Met een standenschakelaar kan de lichtsterkte worden ingesteld. Ons was geadviseerd vooralsnog voor de 90% stand te kiezen omdat LED in de loop van de tijd iets van zijn helderheid verliest en er dan alsnog overgeschakeld kan worden naar de 100% stand. Nu ruim 3 jaar verder voldoet de 90% stand nog steeds en het probleem van lichtuitval is niet meer aan de orde. Op de foto is tevens te zien dat in de (eigen) speelzaal gekozen is voor een relatief lichte vloerafwerking, want donkere bedekking absorbeert licht.

Recentelijk zijn er praktische problemen ontstaan met de op het platte dak opgestelde PV-panelen. Via een App kan de stroomproductie worden uitgelezen en zo bleken er 4 stuks niet meer te functioneren. Maandelijks wordt er een totaal energie rapport afgegeven. De hevige regenval van afgelopen jaar, in combinatie met verstopte hemelwater afvoeren door bladval waren de reden dat onderdelen van de laagst geplaatste PV-panelen deels onder water kwamen te staan. De IP-44 bescherming van de kabeldozen en micro omvormers bleken hier niet tegen bestand. Leverancier Wattco beschouwde dit als toegevoegde ervaring wijsheid en heeft dit opgelost door vervanging en hogere plaatsing.

Naast de elektrische energiebesparing is verleden jaar het ongeïsoleerde zadeldak van de speelhal vervangen door geïsoleerde sandwich panelen. Dat gaf ons tegelijkertijd de mogelijkheid om de ventilatieinlaten zodanig te vergroten dat daarmee voldaan kon worden aan de NOC/NSF norm van 40 m3/uur verse lucht per sporter. De verse lucht wordt enerzijds in de lengterichting door de speelzaal ingevoerd en anderzijds via een axiaalventilator afgevoerd. Permanente CO2-meting geeft via een App directe informatie over de luchtkwaliteit in de speelzaal. Via een App en een voorgeprogrammeerde NEST-thermostaat is de verwarming te regelen. Het gasverbruik is daarmee ook drastisch gereduceerd.

Subsidies hebben de investeringskosten gedrukt en het mede mogelijk gemaakt om deze stappen te maken en zowel in te spelen op energiereductie als aerosolen beheersing.

Dit is een bijdrage van Klaas Dijkstra, voorzitter van ttv. De Salamanders.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)