https://www.tafeltennis.nu

ValleiEnergie en SHOT uit Wageningen tekenden in februari jl. een intentieovereenkomst voor het realiseren van een zonnepanelen opwekproject aan de Haverlanden 92. Begin 2019 heeft het bestuur van Shot een zogenaamde ‘project-commissie’ ingesteld, met als doel om onderzoek te doen aan verschillende opties om het energiegebruik van Shot te verduurzamen. De bedoeling is om de installatie in de zomer van 2020 gerealiseerd te hebben.

Die ‘verduurzaming’ beoogde twee doelen:

1. Kostenreductie voor Shot als het gaat om energieverbruik.
2. Een steentje bijdragen aan ecologische verduurzaming, door een gedeelte van de ‘fossiele energie’ in te ruilen voor ‘schone energie’.

Door middel van een speciaal ingelaste ALV op 22 januari jl. hebben de leden positief ingestemd met de intentieovereenkomst om samen met coöperatie ValleiEnergie een zonnepanelen project te realiseren. SHOT telt 101 leden en heeft in 2017 een nieuw gebouw in gebruik genomen. Het dak van het nieuwe gebouw biedt ruimte aan circa 250 zonnepanelen. Hiermee kan veel meer energie opgewekt worden dan voor het eigen gebruik nodig is. Mede daarom kiest SHOT voor een zogenaamde postcode regeling (PCR). De PCR maakt het mogelijk dat burgers en eigen leden in de direct omliggende postcodegebieden kunnen deelnemen door de opgewekte energie van een aantal panelen af te nemen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld deelnemen voor 10 panelen, hetgeen een opwek betekent van circa 3.000 kWh per jaar. Daarmee kunnen deelnemers hun eigen verbruik compenseren en krijgen zij de energiebelasting verdisconteerd. Het geprognotiseerde financiële rendement bedraagt circa 5 % en de loopduur van het project bedraagt 15 jaar.

Coöperatie ValleiEnergie maakt zich sterk voor de opwek en levering van groene energie door en voor burgers en bedrijven in de FoodValley. Het Klimaatakkoord vraagt om minimaal 50% burgerparticipatie, ValleiEnergie streeft naar zoveel mogelijk lokale participatie. Tot nu toe is voor deze projecten steeds 100% lokale participatie gerealiseerd.

Een volgende stap is het plan verder uit te werken en diverse offertes aan te vragen. De bedoeling is om de installatie in de zomer van 2020 gerealiseerd te hebben. Heeft u interesse in deelname aan een postcoderoos project dan kunt u zich aanmelden via https://www.valleienergie.nl/samen-opwekken.

Bron: Shot Wageningen (artikel en foto).

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)