https://www.tafeltennis.nu

Precies drie jaar na ingebruikname van de fraaie, in eigen beheer gerealiseerde nieuwbouw heeft het Amsterdamse Tempo-Team haar accommodatie gecompleteerd met stroomvoorziening uit zonne-energie.

De installatie bestaat uit 86 panelen die jaarlijks ongeveer 25000 kWh energie leveren, voldoende om in het gehele jaarverbruik van de accommodatie te voorzien.

Bij de nieuwbouw was alle verlichting reeds met LED-armaturen uitgevoerd, zodat hiermee nu optimale duurzaamheid bij stroomvoorziening en stroomgebruik is bereikt.

Voor de financiering maakte Tempo-Team gebruik van de SBOS-subsidie, die in 2019 in een aandeel van 35% van de kosten voorzag, tot een bedrag van € 11.781,-. Voor het resterende deel wordt gebruik gemaakt van een lening uit het
duurzaamheidsfonds van de Gemeente Amsterdam. Aflossing daarvan gebeurt uit de besparing op ingekochte energie.

Bron: persbericht Tempo-Team

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)