https://www.tafeltennis.nu

Tot nu toe is nog maar 2/3 van het budget van stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties geclaimd door sportclubs die willen verduurzamen. Er is nog 29 miljoen euro budget over voor onder meer zonnepanelen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat sprak in maart de verwachting uit dat dit kalenderjaar ruim 600 sportclubs duurzaamheidsmaatregelen zullen nemen. De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is per 1 januari 2019 van start gegaan. Zonnepanelen en zonnecollectoren komen daarbij voor 35 procent subsidie in aanmerking. De regeling is de opvolger van de eind vorig jaar gestopte subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).

58 miljoen euro geclaimd
De regeling subsidieert 20 procent van de kosten van de activiteiten (red. inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van 2,5 miljoen euro per kalenderjaar. Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van 87 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Per 6 september is er voor ongeveer 58 miljoen euro subsidie aangevraagd. Hiervan is bij 2,2 miljoen euro om meer informatie gevraagd bij de aanvragers. Subsidieaanvragen voor activiteiten die al zijn afgerond, worden direct vastgesteld. Subsidieaanvragen voor activiteiten die nog niet waren opgestart worden vastgesteld na afronding van de werkzaamheden. Dit moet binnen 22 weken na afronding worden aangevraagd.

Bron: solarmagazine.nl.

Foto overgenomen van Bit.nl.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)