Tafeltennis.nu

Actueel tafeltennisnieuws uit heel Nederland

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten (inclusief BTW) van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid.

Aanvraagcriteria
• De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
• Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door een andere regeling.
• Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. Voor bepaalde activiteiten gerelateerd aan de horeca gevestigd op sportaccommodaties zal dus geen subsidie worden verstrekt.
• De subsidie geldt maximaal drie jaar. Met deze periode wordt aan de aanvragers voldoende ruimte gegeven om grootschalige bouw en onderhoud van de accommodatie goed te laten uitvoeren.
• Voor investeringen geldt dat deze minimaal 10 jaar gebruikt moeten kunnen worden voor de amateursport.
 
Welke investeringen komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage?
Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Ook komen de ‘maatregelen voor energiebesparing’ en ‘maatregelen toegankelijkheid’ in aanmerking voor de aanvullende subsidie. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.
 
Wie het eerst komt, het eerst maalt
De subsidie kan vanaf 2 januari 2019 worden aangevraagd bij de uitvoerder van de regeling DUS-I. Als verdeelregel is gekozen voor het systeem van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De 87 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden in het volledige artikel an Sportsubsidie.nl. Aanvraag indienen (nu nog 2018, straks voor 2019), kan via de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.  
Meer informatie over het aanvragen van subsidie en het verduurzaming is te vinden hier te vinden.

Bron: Sportsubsidie.nl en nttb.nl

Foto is van de accommodatie van Avanti die is voorzien van zonnepanelen.

 

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)