https://www.tafeltennis.nu

De kogel is nog niet definitief door de kerk maar in een artikel van SWS is te lezen dat er zeer waarschijnlijk in 2019 een ruime subsidieregeling van kracht zal worden voor investeringen in accommodaties van sportverenigingen. Deze 35% zal bestaan uit een basispercentage van 20% en daarbovenop 15% voor duurzame maatregelen zoals zonnepanelen en ledverlichting.

Het artikel van SWS:

Medewerkers van het ministerie van VWS hebben bij SWS (Stichting waarborgfonds sport) aangegeven dat men voornemens is om in juli 2018 een subsidieregeling te publiceren. Er zal een subsidie van 20% van de investering in de accommodatie beschikbaar komen vanaf 2 januari 2019. Jaarlijks zal het subsidiebudget 87 miljoen euro zijn. Voor gemeenten -die ook veel in accommodaties investeren- is een budget van 153 miljoen euro beschikbaar. Voor stichtingen die de afgelopen jaren in hun accommodatie hebben geïnvesteerd zal een herzieningsregeling komen. Het streven is dat deze regeling zal neerkomen op een ‘streep’ door het verleden. Met andere woorden, de in vooraftrek genomen btw hoeft in dat geval niet te worden terugbetaald.


Achtergrond compensatie

De redenen van het kabinet om sportorganisaties te compenseren zit in het financieel nadeel dat deze hebben door het verruimen van de btw-vrijstelling. Tot 2019 hebben sportstichtingen die gelegenheid bieden tot sportbeoefening de mogelijkheid om btw te verrekenen. Door de verruiming van de btw-vrijstelling kwalificeert dit met ingang van 2019 niet meer als een btw-belaste prestatie voor een niet-winstbeogende instelling zoals een stichting. Dit houdt in dat een stichting geen btw meer hoeft af te dragen, maar deze ook niet meer kan verrekenen. SWS ziet in de praktijk veel stichtingen die investeren in hun accommodatie (bijvoorbeeld voor kleedkamers of velden). Deze stichtingen nemen de btw over de investering in vooraftrek (meestal 21%) en stellen vervolgens hun accommodatie ter beschikking aan een sportvereniging voor een vergoeding die belast is met 6% btw. Vanaf vervalt zowel de afdracht van de 6% als het in vooraftrek kunnen nemen van de btw over de investering.


Bonus

Naast het percentage van 20% wordt momenteel gesproken over de mogelijkheid om investeringen in duurzame maatregelen (als zonnepanelen en LED-verlichting) en toegankelijkheid voor mensen met een beperking extra te belonen met een percentage van 15%. Gecumuleerd wordt voor dit type investeringen dus een subsidie van 35% verleend. De uitwerking van wat onder de ‘bonus’ regeling zal komen moet nog worden gemaakt. Wel is aangekondigd dat de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) in dat geval zal komen te vervallen.


Stapeling van subsidie

SWS heeft begrepen dat de subsidieregeling valt te combineren met andere subsidies van fondsen of gemeenten. Indien deze instanties ook subsidie verlenen kan het voor sportorganisaties gunstig worden om te investeren in de accommodatie.

In 2018 nog investeren of wachten?

SWS krijgt regelmatig de vraag of het gunstig is om nog in 2018 te investeren of juist te wachten. Deze vraag moet per casus worden bekeken. In ieder geval lijkt de nieuwe regeling voor veel sportorganisaties minder complexiteit op te leveren. Het is voor veel sportorganisaties raadzaam tot juli 2018 te wachten tot de regeling is gepubliceerd.

Bron: SWS

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)