https://www.tafeltennis.nu

Sinds 30 juni jl. prijken er 42 zonnepanelen op het dak van het clubhuis van ttv. Avanti uit Hazerswoude-Dorp, dat daarmee een flink deel van haar energieverbruik zelf opwekt.

Voorzitter Nico Stolwijk: “Avanti draagt graag haar steentje bij aan een beter klimaat. Niet alleen omdat we zuinig moeten zijn op de aarde voor generaties die na ons komen, maar ook vanuit welbegrepen eigen belang. De jaarlijkse energielasten bedragen een aanzienlijk deel van onze begroting. Deze lasten kunnen we fors terugbrengen door enerzijds te investeren in energiebesparende maatregelen en anderzijds door het zelf opwekken van stroom. Vorig jaar hebben we ons clubgebouw bouwkundig laten inspecteren en advies gevraagd over de besparingsopties. Met deze kennis is een werkgroep binnen Avanti aan de slag gegaan.

Voor wat betreft de zonnepanelen bestaat er sinds begin van dit jaar een subsidieregeling voor sportverenigingen die investeren in energiebesparing en duurzame energie. Het ministerie van EZ draagt zodoende 30% van de aanschafkosten van zonnepanelen. Dat is mooi meegenomen, want het verlaagt de terugverdientijd aanzienlijk. Het subsidiepotje van 6 miljoen per jaar was binnen een week overtekend. Wij vermoedden al dat dit zou gebeuren en hebben daarom de aanvraag in december voorbereid. Zo konden we de subsidieaanvraag reeds op de eerste werkdag van het nieuwe jaar indienen.

Stolwijk is trots dat Avanti de stap naar zonnepanelen heeft gezet. Avanti is een ambitieuze vereniging. Het bestuur kijkt steeds hoe we vernieuwend bezig kunnen zijn en wil altijd net een beetje voorlopen. Zo zijn wij deze zomer elke zondagmiddag open voor iedereen die wil tafeltennissen. Maar ook op energiegebied zetten we nu dus stappen. Hier zijn nog maar weinig sportverenigingen echt mee bezig. Behalve nuttig is zelf energie opwekken nog leuk ook. Via een app kunnen we continue de opwekprestaties van ieder zonnepaneel afzonderlijk volgen. Als de zon schijnt en je al die metertjes ziet draaien geeft dat een fantastisch gevoel”.

Op de foto: zonnepanelen op dak van Avanti met zicht op polder / Gemene weg (L) en gebouw Groene Hart Lyceum in Hazerswoude-Dorp

Bron: ttv. Avanti

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)