https://www.tafeltennis.nu

Recent werden er 60 zonnepanelen op het dak van de accommodatie van De Brug geinstalleerd.

Het is een bewust besluit van het bestuur geweest te investeren in duurzaamheid. In dit artikel, overgenomen van de NTTB, worden de achtergronden en de opbrengsten toegelicht.

Verduurzaming kwam bij De Brug vier jaar geleden bij de ontwikkeling van de nieuwe accommodatie direct op de agenda. Destijds is al bekeken hoe efficiënt met gas, water en elektra om te gaan. Zo heeft De Brug ervoor gekozen om de verlichting in delen te schakelen en de cv-installatie te splitsen in speelzaal en kantine. Een van de leden nam het initiatief tot afvalscheiding op de vereniging. Het waren ook twee leden die het initiatief hebben genomen om de mogelijkheden van zonne-energie te onderzoeken. Hierbij is gekeken naar het energiegebruik, de technische mogelijkheden, het aantal benodigde zonnepanelen en de mogelijkheden van financiering. De hoofdaannemer van de bouw destijds heeft gekeken naar de belastbaarheid van het dak.

Duurzaamheid essentieel
“Het bestuur besefte de noodzaak om te verduurzamen, en zo dus ook onze eigen leden. Onze nieuwe accommodatie is prachtig en wordt veelvuldig gebruikt. Dat heeft onder andere tot gevolg dat het energieverbruik aanzienlijk hoger ligt dan wij hadden verwacht. We willen als vereniging verder vooruit kijken om ervoor te zorgen dat wij ook over pakweg 10 jaar nog bestaansrecht hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid hiervoor essentieel is. Het bestuur heeft het advies van Ton Roelofs en Jim Bonenberg overgenomen en dit met positief resultaat aan de ALV voorgelegd.” Aan het woord is Marco Noort, hij verzorgt de pr en communicatie van dit project.

TTV De Brug heeft een subsidie aanvraag gedaan bij VWS in het kader van de nieuwe subsidieregeling, de opvolger van de Eco-taks: verduurzaming sportaccommodaties. Het aanvragen van de subsidie is 'goed te doen', aldus Noort. “Dit kan ingediend worden via internet en -zoals bij iedere subsidieaanvraag- worden er veel gegevens gevraagd. Wij hebben de aanvraag voor deze subsidie bij de eerste mogelijkheid van 2016 ingediend. Wij zijn nu nog steeds in afwachting van de formele toekenning maar aangezien wij aan alle voorwaarden hebben voldaan verwachten wij volledige toekenning hiervan.”

De maatregel betaalt zich over 10 tot 12 jaar terug. De totale investering is 20.000 euro waarvan 30% van de materiaalkosten onder de subsidie valt. Daarbij komt een jaarlijkse besparing op de energiekosten, ook een voordeel dat meegenomen werd in de ingewikkelde rekensom. Maar behalve geld levert dit besluit de vereniging ook veel publiciteit op. Zo was TV Apeldoorn aanwezig om de installatie te filmen en zet de Sportraad Apeldoorn een bericht op hun site.

Publiciteit bijkomend voordeel
Noort: “Van te voren had we niet bedacht dat deze publiciteit een belangrijk bijkomend voordeel zou zijn. We hadden het geluk dat ons initiatief qua timing perfect aansloot op een recent vitaliteitsonderzoek onder Apeldoornse sportverenigingen. Daaruit bleek dat veel sportverenigingen het (financieel) lastig hebben. TV Apeldoorn zag direct de nieuwswaarde van een positief verhaal. Door de komst van TV Apeldoorn was er ook postiieve aandacht voor de groep vrijwilligers die onder aanwijzing van de installateur de panelen met frames en verzwaring op het dak aangebracht hebben. Een mooi voorbeeld van het verenigingsleven en daar zijn wij trots op!”

Tot slot geeft deze sympathieke vereniging nog gratis advies aan collega tafeltennisverenigingen. Noort: “Ik zou iedere vereniging adviseren om vooruit te kijken. Niet alleen naar de begroting van volgend jaar maar bedenk ook wat nodig is om ook over 10 jaar nog een florerende vereniging te zijn. Dat kan leiden tot verduurzaming van de accommodatie maar net zo goed tot een plan voor ledenwerving of een onderzoek naar samenwerking of zelfs fuseren. Maak gebruik van de subsidiemogelijkheden die er zijn. Subsidies zullen nooit helemaal kostendekkend zijn maar kunnen wel als aanjager fungeren.”

Meer weten over energiebesparing, verduurzaming of subsidiemogelijkheden? Kom naar het NTTB-verenigingscongres waar dit ook een van de onderwerpen is van de workshops.

Bron: NTTB

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)