https://www.tafeltennis.nu

Op de algemene ledenvergadering van de NTTB Noord van december 2012 werd besloten dat het jeugdbeleid van de afdeling Noord over een ander boeg moest. De afdelingstrainingen werden slecht bezocht en ook het wervende karakter hiervan liet zeer te wensen over. De grote som geld die jaarlijks werd besteed aan een zeer klein aantal spelers en speelsters moest een bredere bestemming krijgen en bovendien moesten meer clubs gaan samenwerken om zo tot betere en sterkere jeugd te komen.

Er kwam een voorstel voor gezamenlijke jeugdtrainingen om jonge spelers meer te enthousiasmeren, meer te leren en daarmee talent te ontwikkelen, en om meer interactie te krijgen tussen trainers van de deelnemende verenigingen onderling. Dit werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Deze nieuwe manier van jeugdstimulering in de afdeling Noord krijgt nu ook daadwerkelijk vorm. Inmiddels zijn er drie initiatieven van diverse samenwerkende clubs voor het organiseren van gezamenlijke trainingen. De samenwerkende tafeltennisverenigingen Actief (Eelde), Vinkhuizen, Argus, Midstars en Vries nemen het voortouw met een gezamenlijke training op 22 juni in de accommodatie van de TTV Argus. De eerste uit een serie van acht.

Onder leiding van de hoofdtrainers Bennie Douwes en Anne Vlieg zal er dan aan zo’n veertig jeugdspelers uit de leeftijdsgroepen welpen, pupillen en cadetten training worden gegeven. Deze twee hoofdtrainers zullen worden bijgestaan door vijf clubtrainers. Verdeeld over meerdere stations zullen groepjes van circa acht spelers onder de volgende thema's trainen: techniek en beheersing, coördinatietraining, voetenwerk, combineren van slagen, service- en return, openingen en de verbinding met de volgende bal, mentale en tactische facetten van het spel. Beide hoofdtrainers zullen ook zorgen voor een praktische kennisoverdracht aan de andere betrokken clubtrainers. Zo krijgen alle deelnemers na afloop van de training een lesbrief mee die ze mee naar hun eigen club kunnen nemen.

In het najaar van 2013 zullen de vijf clubs nog zeven gezamenlijke trainingen organiseren.
Voor clubs die ook geïnteresseerd zijn in een gelijksoortig traject, is de complete aanvraag met begroting beschikbaar als voorbeeld op te vragen bij Marijke Gordijn (TTV Vries).

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)