https://www.tafeltennis.nu

Er bereiken ons allerlei vragen over de regels binnen het tafeltennis. Bijzondere situaties bespreken we met de scheidsrechterscommissie.

Er bereiken ons allerlei vragen over de regels binnen het tafeltennis. Bijzondere situaties bespreken we met de scheidsrechterscommissie.

Als u ook vragen heeft, kunt u ze sturen naar de redactie.

Vraag
Een bepaalde speler staat bij vele teams gekend om zijn onsportief gedrag. Zo trapt hij de omheiningen rond het centre-court omver en wil ze daarna niet meer rechtzetten, ondanks dat dit hem gevraaagd wordt. Bovendien scheldt hij de hele wedstrijd bij elkaar. Kan iemand deze wedstrijd stoppen, of hoe zijn hier de regels over?

Antwoord van de scheidsrechterscommissie
Het stoppen van een wedstrijd is alleen toegestaan door ingrijpen van aangewezen Bond officials zoals toernooileiders, referees of officiële Bondsscheidsrechters.

Probeer altijd in goed overleg de betrokkene op zijn wangedrag te wijzen, zo nodig via een aanwezig bestuurslid of zaalwacht. Geef aan dat er anders onder protest gespeeld wordt en er een aantekening op de achterzijde van het wedstrijdformulier wordt gemaakt ter afhandeling voor de competitieleider.

Dit kan ook gedaan worden bij protesten in verband met materiaal, niet naleven van de spelregels, ... Zorg altijd voor een duidelijke omschrijving en eventuele getuigen.

Alleen in een zeer dreigende situatie kan een wedstrijd eventueel worden gestaakt en bij de betrokken competitieleider een beroep gedaan worden op overmacht.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)