In deze column betoogt Lex Bruijn wat er in zijn ogen kan verbeteren aan de landelijke seniorentoernooien.

Lees meer...

Onze columnist Lex Bruijn heeft complimenten over voor de aanpak van de nttb in de (her)vormgeving van de landelijk damescompetitie.

Lees meer...

Na al eerder zonnepanelen te hebben geïnstalleerd op haar eigen accommodatie heeft de Gelderse vereniging Kracht en Vriendschap (Renkum) nu ook Led-verlichting in haar accommodatie.

Lees meer...

In zijn ditmaal toch echt wel laatste column van het jaar gaat Lex Bruijn in op de door de bondsraad aangenomen structuurwijziging waardoor de controlerende mogelijkheden van de leden en de verenigingen op het beleid verder worden uitgehold.

Lees meer...

Ook TTCV uit Veghel verduurzaamde haar eigen accommodatie (in 2019) d.m.v. 30 zonnepanelen, een zonneboiler, ledverlichting en extra isolatie. Het motto hierbij was: "Investeren in de club en de toekomst was voor TTCV goed voor de vereniging, goed voor haar leden en goed voor de wereld van ons allemaal".

Lees meer...

Lieve, lieve Sinterklaas, is de veelbelovende titel van de waarschijnlijk laatste column van Lex Bruijn, van dit jaar. Tenzij hij toch nog extra inspiratie krijgt de komende tijd tijdens de (zachte) lockdown natuurlijk.

Lees meer...

Na ruim 25 jaar gehuisvest te zijn geweest in het Orlandogebouw moest ttv Shot na de hervorming van het accommodatiebeleid van de gemeente Soest toch echt ondergebracht worden in een andere accommodatie. Omdat de club besefte dat een eigen kantine een heel belangrijk fundament van een vereniging is, stak zij veel energie in lobbywerk en werd er uiteindelijk door een grote inzet van eigen vrijwilligers weer een nog mooiere accommodatie met een aangrenzende eigen kantine gerealiseerd.

Lees meer...

Het ontbreken van maatwerk bij de indeling van de topcompetities geeft aanleiding tot een groot dilemma, zo betoogt en onderbouwt columnist Lex Bruijn.

Lees meer...

Bij De Toekomst is begin vorige maand de eigen accommodatie in Lochem veel duurzamer geworden doordat er 40 zonnepanelen op het platte dak zijn geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Lees meer...

Lex Bruijn stelt in deze column een andere puntentelling bij competitiewedstrijden voor, om de invloed van teams die in sterk wisselende (sterkte)samenstelling spelen te dempen.

Lees meer...

Volgende