Lieve, lieve Sinterklaas, is de veelbelovende titel van de waarschijnlijk laatste column van Lex Bruijn, van dit jaar. Tenzij hij toch nog extra inspiratie krijgt de komende tijd tijdens de (zachte) lockdown natuurlijk.

Lees meer …

Na ruim 25 jaar gehuisvest te zijn geweest in het Orlandogebouw moest ttv Shot na de hervorming van het accommodatiebeleid van de gemeente Soest toch echt ondergebracht worden in een andere accommodatie. Omdat de club besefte dat een eigen kantine een heel belangrijk fundament van een vereniging is, stak zij veel energie in lobbywerk en werd er uiteindelijk door een grote inzet van eigen vrijwilligers weer een nog mooiere accommodatie met een aangrenzende eigen kantine gerealiseerd.

Lees meer …

Het ontbreken van maatwerk bij de indeling van de topcompetities geeft aanleiding tot een groot dilemma, zo betoogt en onderbouwt columnist Lex Bruijn.

Lees meer …

Bij De Toekomst is begin vorige maand de eigen accommodatie in Lochem veel duurzamer geworden doordat er 40 zonnepanelen op het platte dak zijn geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Lees meer …

Lex Bruijn stelt in deze column een andere puntentelling bij competitiewedstrijden voor, om de invloed van teams die in sterk wisselende (sterkte)samenstelling spelen te dempen.

Lees meer …

De vereniging Return uit Oss heeft haar eigen accommodatie onlangs verduurzaamd door te investeren in maar liefst 45 zonnepanelen. De installatie gaf nog wel wat hoofdbrekens, maar inmiddels wordt er volop geprofiteerd van de eigen energievoorziening.

Lees meer …

Tafeltennis.nu columnist Lex Bruijn heeft ondertussen een toelichting door het hoofdbestuur van haar fel bekritiseerde herstructureringsplan achter zijn kiezen. Naar aanleiding daarvan schreef hij deze column waarin hij zoals gewoonlijk ook een oplossing aandraagt.

Lees meer …

Op het dak van de accommodatie van Shot Wageningen zijn op vorige maand 25 zonnepanelen geplaatst. De installatie heeft een vermogen van 8875 Wattpiek en gehoopt wordt om per jaar ca. 7800 kWh op te wekken. Dat komt overeen met 4000 kg minder CO2 uitstoot, een hoeveelheid CO2 die 206 bomen per jaar in hun biomassa kunnen opnemen.

Lees meer …

Bij geen gehoor niet opgeven. Dat is zeker het motto van onze columnist Lex Bruijn, die de voorzitter van de bond Jan Simons nogmaals in de volgende open brief op niet mis te verstane manier terecht wijst.

Lees meer …

Nadat er een bemoedigende aanzet tot een verbeterde organisatiestructuur was geblokkeerd door het hoofdbestuur en de bondsraad is er nu een 180 graden draai gemaakt naar een structuur met alle touwtjes nog meer in een hand. En dat zijn niet de verenigingen. Onze columnist Lex Bruijn laat zijn licht schijnen over deze ontwikkeling.

Lees meer …

Volgende