De NTTB heeft zich aangesloten bij de Groene Club, een initiatief vanuit de KNVB, dat nu ook opengesteld is voor tafeltennisverenigingen. Dit is een belangrijke stap in het beleid om te werken aan 95% CO₂ reductie in alle Nederlandse sportaccommodaties in 2050.

Lees meer …

Precies drie jaar na ingebruikname van de fraaie, in eigen beheer gerealiseerde nieuwbouw heeft het Amsterdamse Tempo-Team haar accommodatie gecompleteerd met stroomvoorziening uit zonne-energie.

Lees meer …

De Tegelse Tafeltennis Club is de hoofdhuurder van deze zeer duurzame nieuwe "gymzaal", die met het "Cradle to Cradle" concept de 1e in zijn soort in Nederland is. TTC heeft het alleenrecht van gebruik van de bij de speelzaal gebouwde kantine, wat de club de nodige extra inkomsten en mogelijkheden oplevert.

Lees meer …

Mede gestimuleerd door een subsidiepot van 87 miljoen Euro die door de overheid beschikbaar is gesteld voor verbetering van sportaccommodaties heeft LTTC De Toekomst besloten om te investeren in LED-verlichting in combinatie met een akoestisch dempend systeemplafond.

Lees meer …

Wil je als club bijvoorbeeld nieuwe verlichting aanschaffen, de kantine moderniseren of een nieuwe vloer aanleggen? Klop dan eens met een goed idee aan bij de fondsbeheercommissie van de bond. Zij steunen namelijk doordachte plannen met fikse bedragen tegen een aantrekkelijk rentetarief. 57 Clubs zijn tot nu toe op deze manier al ondersteund.

Lees meer …

Hercules uit Terborg maakt serieus werk van duurzaamheid. In het kader van een zelf ontwikkeld duurzaamheidsplan liet de Achterhoekse eredivisievereniging op 17 juli jl. 36 zonnepanelen plaatsen op haar hal aan de Bosboomstraat.

Lees meer …

Tot nu toe is nog maar 2/3 van het budget van stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties geclaimd door sportclubs die willen verduurzamen. Er is nog 29 miljoen euro budget over voor onder meer zonnepanelen.

Lees meer …

Na eerdere verduurzaming in de vorm van zonnepanelen en led-verlichting te hebben toegepast, heeft de Wateringse vereniging het ongeisoleerde dak van haar eigen accommodatie laten vervangen door een modern goed geisoleerd dak waardoor het energieverbruik belangrijk wordt gereduceerd. Lees het bericht van Salamanders.

Lees meer …

Uit een onderzoek van het Mulier-instituut blijkt dat zo'n 50% van de sportverenigingen met een eigen accommodatie en/of kantine de afgelopen vijf jaar in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking heeft geïnvesteerd. Qua verlichting is al veel gedaan, wat duurzame energieopwekking, met name zonnepanelen, betreft valt er de komende jaren nog wat te verwachten. Maar geldt dit ook voor tafeltennisverenigingen?

Lees meer …

Sinds begin 2019 heeft de Renkumse vereniging zonnepanelen op het dak van haar accommodatie in gebruik, waarmee Kracht en Vriendschap haar verbruik van electrische energie vrijwel helemaal afdekt.

Lees meer …

Volgende