Tafeltennis.nu

In reactie op de reacties op de aankondiging van de nttb dat het een eigen app gaat ontwikkelen, waarin o.a. het digitale wedstrijdformulier gaat werken, en niet verder gaat met TTapp, publiceerde de bond de volgende toelichting in een brief.

"

Geachte dames en heren,

In vervolg op het bovenstaande bericht en het tumult dat het veroorzaakt heeft op social media wil ik toch nog het verloop toelichten. Let wel: er verandert in principe niets aan de situatie van de najaarscompetitie, we brengen alleen een extra app in de voorjaarscompetitie.

Mijn opdracht bij de aanvaarding van de bestuursfunctie was om de IT van de NTTB te moderniseren. Een inventarisatie leerde dat er met zeer verouderde programmatuur werd gewerkt die inflexibel was en waarbij zelfs niet zeker was of het eigendom van de data wel bij de NTTB lag. Een situatie die onwenselijk was en is.

Hierna zal ik mij focussen op de competitie. Er zijn drie partijen die hier een belangrijke rol spelen, te weten: Veldmaat ICT (NAS), Jacek Offierski (ELO rating, scheidsrechterssite) en Rota IT (TT-app). Uit deze partijen is een werkgroep gecreeerd om, soms aangevuld met externe partijen, het digitale wedstrijdformulier te ontwikkelen.

Het lag voor de hand om TT-app uit te breiden met het DWF: de NTTB heeft in 2018 niet voor niets een driejarig contract met Rota IT getekend om dit te bewerkstelligen. Tijdens gesprekken over sourcecode, push-berichten naar onze leden, plek voor onze sponsoren, beveiliging etc. kwam toch steeds boven dat we (weer) geen eigenaar waren van de data en het ons erg afhankelijk en inflexibel maakt.

Jacek Offierski heeft in 2018 al de competitiemodule voor de eredivisie gemaakt gekoppeld aan tafeltennis.nl (live scoring). Ik heb Jacek leren kennen als een zeer deskundige programmeur en hij is in het dagelijks leven werkzaam als ICT-er. In overleg met het Bondsbureau en het bestuur is toen besloten om te onderzoeken om de eredivisie app uit te breiden naar het DWF waarbij het eigendom bij de NTTB ligt. Jacek doet dit geheel op vrijwillige basis, alleen het onderhoud zal in een later stadium overgedragen worden aan een externe partij.

Het was absoluut geen gemakkelijke keuze, maar baas in eigen huis, het bezit van de sourcecode maar ook op gebied van beveiliging en regelgeving is dit op lange termijn de juiste keuze. Het wordt een app met in de toekomst nog veel meer functies dan alleen het DWF, waaronder meerkampen, ranglijsten etc.

Ik hoop dat ik nu iets meer duidelijkheid in de keuze heb kunnen geven en wil absoluut niets afdoen aan de prestaties van TT-app, deze kan gewoon gebruikt blijven worden; er komt alleen een alternatief bij.

Met vriendelijke groet,

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

André Eerland

Hoofdbestuurslid Projecten

"