Tafeltennis.nu

Met deze titel publiceerde de maker van TTapp, Toni v.d. Wiel, zijn versie van het verhaal, nadat de nttb er eerder eenzijdig over publiceerde.

"
De NTTB heeft het eigen digitale wedstrijdformulier (DWF) aangekondigd. Het is goed om hierbij vanuit mijn gezichtspunt wat context te geven.
TTapp is al 5 jaar lang een immens populaire app onder de tafeltennis­competitie­spelers. Sinds de begindagen is het al mogelijk om de wedstrijd­resultaten in te voeren, tot op game-niveau. Best wel jammer dat er toch nog steeds papieren formulieren ingevuld moeten worden die door de wedstrijd­secretarissen in NAS overgetypt worden, wat ook nog eens snel tot fouten kan leiden.
TTapp heeft inmiddels al lang bewezen perfect een DWF te kunnen bieden: de Beker­competitie van de afdeling Midden wordt al 4 jaar geheel afgehandeld binnen TTapp en de Tilburgse Tafeltennis Liga gebruikt TTapp nu al 3 seizoenen voor hun competitie. Dit alles inclusief autorisaties en accordering van de wedstrijd­resultaten.

Dat zag de NTTB ook en in het najaar van 2018 zijn de NTTB, de bouwer van NAS en ikzelf bij elkaar gaan zitten om het DWF binnen de NTTB-competitie vorm te geven. TTapp zou hierbij de interface naar de gebruikers blijven en simpelweg de uitslagen naar NAS schrijven. Uiteraard liggen hier wat technische hobbels maar die waren niet onoverkomelijk. In het voorjaar van 2019 zijn de overleggen zonder duidelijke redenen telkens uitgesteld en werd ik steeds meer aan het lijntje gehouden.

Nu pas is duidelijk geworden dat men al voor de zomer van 2019 begonnen is met de eigen ontwikkelingen, evenwel zonder dit te communiceren.

TTapp gaat dus niet het DWF worden en TTapp zal geen extra data vanuit de NTTB meer gaan krijgen. Competitie­spelers zijn straks verplicht om de nieuwe DWF-app te gebruiken. Dubbel invoeren in zowel de nieuwe app áls ook in TTapp gaat niemand doen. Gevolg gaat zijn dat TTapp droog komt te staan en op termijn niet meer de zo gewaardeerde interessante overzichten kan leveren.

De precieze details van de beslissing van de NTTB zijn onduidelijk. De nu aangevoerde redenen zijn in ieder geval nauwelijks steekhoudend. Voor AVG-compliance is er uiteraard nu al een verwerkers­overeenkomst en voor het veilig­stellen van de broncode van de app zijn prima overeen­komsten te sluiten.
Het argument 'eigenaarschap' van TTapp en 'full in control' is het enige wat nog een beetje in de buurt komt. Ik kan kort zijn, het eigenaarschap van TTapp ligt bij mij en blijft bij mij. Maar over specifieke extra NTTB-functies en NTTB-branding valt altijd te praten. De NTTB is die gesprekken niet willen aangaan.

De NTTB heeft meer wedstrijd-data dan nu via TTapp is in te zien. Ondanks diverse pogingen vanuit mijn kant heeft de NTTB verzoeken om meer data bijna altijd geweigerd. De nieuwe NTTB-app zal deze data uiteraard wel gaan leveren. Samen met een nul-tarief van de nieuwe ontwikkelaar levert dit een onmogelijk te voeren strijd.

De huidige datalevering vanuit de NTTB naar TTapp en de werking van TTapp zijn tot en met voorjaar 2021 gegarandeerd. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de situatie na dat moment zich zal gaan ontwikkelen.

Bron: TTapp/Toni v.d. Wiel