Tafeltennis.nu

Onze vaste columnist Lex Bruijn presenteerde gisteren in een column zijn plan voor een sterk verbeterde en modernere organisatie van het bestuur van de nttb. Een van belangrijke onderdelen van zijn plan is dat de verenigingen het hoogste zeggenschap in de nttb krijgen en via verenigingscongressen direct hun invloed kunnen uitoefenen. Deze organisatiestructuur wordt al met succes toegepast bij o.a. de KNBSB (Honkbal- en Softbalbond). Lex zal binnenkort in een volgende column zijn plan nogmaals en uitgebreider toelichten.

De volledige colum van gisteren is te lezen via deze link. Het gedeelte waarin zijn plan wordt beschreven is hieronder nogmaals te lezen:

Voor het opzetten van een andere structuur hoeven we niet ver te zoeken. De eveneens in Nieuwegein huizende KNBSB heeft de omslag gemaakt van een structuur met een (ook niet werkende) bondsraad naar een structuur waarbij het verenigingscongres het hoogste orgaan is met een voor- en najaarscongres. Verder is de organisatie op bestuurlijk niveau verdeeld in een sectie Topsport/Talentontwikkeling en een sectie Verenigingssport.

Topsport/Talentontwikkeling gaat dan over de (para-) selecties bij jeugd en senioren, de RTC’s en de landelijke competities. Papendal wordt geschiedenis en talentvolle jeugd traint in over het land goed verspreide RTC’s (i.v.m. subsidie van NOC/NSF moet naar die naam nog even goed gekeken worden), waar elke ochtend van 7 tot 9 getraind kan worden. In de praktijk zullen de meeste scholen hier wel medewerking aan verlenen, ook de niet loot-scholen. Op deze manier wordt er ook veel meer jeugd bereikt dan nu het geval is. Uiteraard horen de ranglijsttoernooien, de NJM, de NK’s en de Masters ook bij deze sectie.

De afdelingen worden afgeschaft en alle verenigingsondersteunende activiteiten worden ondergebracht bij de sectie Verenigingssport. Dat geldt dus ook voor de regionale competities. Verenigingen kunnen wel, net als nu, zelf toernooien organiseren.

Hoewel beide secties hun eigen begroting krijgen, komt er 1 penningmeester die de financiën in de gaten moet houden. Centraal worden ook de commerciële zaken en de communicatie geregeld. Alle taken worden neergelegd bij commissies die een vertegenwoordiger hebben in het sectiebestuur. De besturen van beide secties zorgen voor een meerjarenbeleidsplan met jaarlijks een uitvoeringsplan die beide moeten worden voorgelegd aan het verenigingscongres.

Het bureau van de NTTB maakt dezelfde splitsing door en zorgt voor de administratieve ondersteuning van de beide secties. Boven het bestuur van beide secties staat een Raad van Advies waarvan de leden benoemd worden op basis van hun specifieke deskundigheid op een van de gebieden in de secties. Het geheel kan er dan als volgt uit komen te zien.

Deze column is geschreven voor tafeltennis.nu door Lex Bruijn. Binnenkort komt er een vervolg op deze column op tafeltennis.nu.