Tafeltennis.nu

In dit interview door Dr. Flipper (a.k.a. Matthieu Wegh) licht Hans Wortel de activiteiten en achtergrond toe van het vandaag officieel geopende Tafeltennis Innovatie Centrum.

Wie
V: Hallo Hans, wat was je eerste kennismaking met de tafeltennissport?
A: Mijn eerste kennismaking met de tafeltennissport was thuis op de keukentafel, met een tafeltennisnet van Cor du Buy provisorisch om twee metalen nethouders gewikkeld. Ik zat op de lagere school. Mijn eerste officiële wedstrijd was echter een brugklas tafeltennistoernooi georganiseerd door ttv Disnie uit Hoorn, nu Disnierats, waar ik speelde met een oud 2-zijdig bruin batje van mijn moeder. Een goed jaar later werd ik lid van ttv Disnie.

Wat:
V: Kun je wat meer vertellen over het Tafeltennis Innovatie Centrum en de dingen waar je mee bezig bent?
A: Het Tafeltennis Innovatie Centrum (TIC) is een initiatief opgezet vanuit mijn bedrijf ROOT Sportmarketing in samenwerking met René Hijne. Valentijnsdag 2017 was het TIC nog slechts een Facebook-pagina gericht op innovaties voor de tafeltennissport. De afgelopen maand is het TIC definitief opgericht als een sportmarketing projectbureau gericht op de tafeltennissport met een social community aan tafeltennisfans die we bundelen via de Facebook-pagina @Tafeltennisinnovatie. Op Valentijnsdag 2018, jawel uit liefde voor de sport, treden we officieel als projectbureau voor het eerst naar buiten.

Het TIC moet gaan uitgroeien tot een kleinschalig maar slagvaardig marketingbureau met een grote community van 'ambassadeurs van de tafeltennissport' die gezamenlijk hun schouders willen zetten onder de toekomst van de Nederlandse tafeltennissport. Wij zien het TIC als een partner van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).
Het TIC moet de financiële middelen genereren voor het ontwikkelen, organiseren, promoten en vermarkten van innovaties en vernieuwingen van de Nederlandse tafeltennissport en zal de komende tijd diverse innovatieve projecten op de markt gaan zetten.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een strategisch masterplan - "Tafeltennis leeft!" - waarmee de tafeltennissport zal worden aangejaagd én waarbij tafeltennis in de markt wordt gezet als ideaal middel om Nederland meer in beweging te krijgen Bij het aanjagen van de tafeltennissport wordt er specifiek gefocust op enkele unieke productkenmerken van tafeltennis:
Tafeltennis= fun (leuk en gezellig) = spectaculair = uitdagend = gezond

Het plan is de afgelopen maanden beoordeeld door verschillende personen uit de tafeltenniswereld en is inmiddels voorgelegd aan de NTTB.

Waarom:
V: Waarom doe je dit, waar wordt jij blij van in de tafeltennissport?
A: Mensen die mij kennen weten dat ik niet zonder tafeltennis kan. Het is mijn mentale uitlaatklep en een nuttige bewegingstherapie vanwege mijn nekhernia. Zolang ik tafeltennis ben ik klachtenvrij. Maar bovenal vind ik tafeltennis gewoon leuk, spectaculair en uitdagend.

Ik ben jaren achtereen actief geweest in diverse bestuursfuncties in de tafeltennissport omdat ik simpelweg iets wil betekenen voor de tafeltennissport. Vanaf het moment dat de NTTB en veel andere sportbonden in financieel zwaar water kwamen heb ik nagedacht hoe ik mijn kennis en capaciteiten zou kunnen aanwenden om de NTTB te helpen bij hun financiële problemen. Ik heb daartoe in 2012 ROOT Sportmarketing opgericht gefinancierd vanuit een gouden handdruk. Mijn voorzitterschap en functie in de bondsraad bleken helaas lastig te combineren met deze ambitie. Nadat ik al mijn vrijwilligersfuncties had neergelegd heb ik uiteindelijk in 2017 definitief besloten om me volledig gefocust commercieel te
gaan inzetten voor de tafeltennissport. Simpelweg omdat ik oprecht geloof in de potentie van de tafeltennissport!

Wanneer:
V: Ik begreep dat je in februari naar Engeland gaat voor iets speciaals met tafeltennis? Kun je dat toelichten?
A: Vanaf 2012 heb ik mij verdiept in de marketing activiteiten en initiatieven van Table Tennis England, de Engelse tafeltennisbond, zoals bijv. de ontwikkeling van outdoor 'social' tafeltennis (vanuit Ping England) en tafeltennis sportcafés.
22 februari ga ik enkele dagen naar London voor de ITTF team World Cup en om kennis te maken met de zeer populaire tafeltennis sportcafés van Bounce. Met deze kennis hoop ik in Nederland horecapartijen te kunnen overtuigen van de potentie van deze formule. Tevens ben ik geïnteresseerd in de manier hoe er bij het WK aan de presentatie van de sport wordt gewerkt, aangezien het TIC de ambitie heeft om bij te dragen aan een optimaal mediaformat voor de tafeltennissport..

Waar:
V: Waar kunnen mensen meer lezen over jouw activiteiten?
A: Vooralsnog zullen alle activiteiten van het Tafeltennis Innovatie Centrum zichtbaar zijn op de Facebook pagina - https://www.facebook.com/Tafeltennisinnovatie/ - en op de website van ROOT Sportmarketing https://www.rootalmere.nl/.
Op korte termijn zal er uiteraard ook een aparte website komen van het Tafeltennis Innovatie Centrum.

WTF/ What else?:
V: Heb je nog iets bijzonders wat je hier wil vertellen?
A: Valentijnsdag 2018 start officieel de campagne van het Tafeltennis Innovatie Centrum (TIC) waarbij we zo snel mogelijk zo veel mogelijk fans van Tafeltennisinnovatie willen werven, lees volgers van de Facebook-pagina: @Tafeltennisinnovatie . Ons doel is een community van 100.000 fans in 5 jaar.

Tevens zullen we direct starten met het werven van startkapitaal - dmv crowdfunding, fondsenwerving, subsidies, advertising en merchandising - waarmee het projectteam uitgebouwd zal worden en waarmee de diverse promotionele projecten georganiseerd zullen worden. De projecten die we het eerst willen ontwikkelen zijn een Tafeltennis Innovatie beurs en een NK demonstratie/trick-shot tafeltennis.
Dus mijn oproep aan iedereen: LIKE onze Facebook-pagina @Tafeltennisinnovatie en deel deze.
Met zijn allen de schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van de tafeltennissport!

Vooruitlopend aan de officiële start heeft het Tafeltennis Innovatie Centrum via shirtsponsoring Matthieu Wegh ondersteund bij zijn kwalificatiepoging in Harlow voor het Worldchampionship of Pingpong 2018 in Londen (schuurpapierbattafeltennis)

Dit interview is gedaan door Matthieu Wegh voor tafeltennis.nu